Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie informačných technológií

e-mail: ritfphil.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30

Oddelenieinformačných technológií (OIT) zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov fakulty. Zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu všetkých informačných pracovísk fakulty, prispieva k rozvoju fakulty pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií.

Oddelenie sa skladá z vedúceho OIT, technického správcu IIKS, ktorým je CIT UK a technickej skupiny FiFUK:

  • Vedúci OIT podlieha gestorovi fakulty pre informačné technológie,
  • Technický správca IIKS, je za svoju činnosť zodpovedný gestorovi fakulty pre informačné technológie a je pod priamym metodickým vedením Centra informačných technológií UK. Technický správca má na starosti prevádzku mailového servera, finančného informačného systému a počítačovej siete,
  • Technická skupina pozostáva z troch IT technikov a má na starosti prevádzku a servis počítačov a počítačovej siete na fakulte a zabezpečuje pre dekanát fakulty IT podporu v oblasti mzdovej, ekonomickej a personálnej agendy.

Požiadavky na IT zasielajte mailom na rit@fphil.uniba.sk alebo písomne cez podateľňu.

Sme tu pre vás každý pracovný deň, prosíme vás preto, aby ste svoje návštevy plánovali v súlade s úradnými hodinami.

Oddelenie IT nie je školiace stredisko. Ak máte problémy s operačným systémom Windows, s používaním jeho základných funkcií ako aj problémy s používaním kancelárskych balíkov, napr. MS Office, alebo s používaním internetu prihláste sa na školenie.

V prípade potreby môžete školenia IT opakovať aj viackrát.

Pokiaľ máte "IT problém", nekontaktujte nás pomocou INÝCH ODDELENÍ fakulty! Kontaktujte nás priamo (e-mail, telefón, osobná návšteva).

Ďakujeme za porozumenie.

POZOR!

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Akademického Informačného systému AIS2, navštívte stránku moja.uniba.sk

Oddelenie IT Vám ohľadne AIS2 nemôže poskytnúť nijaké informácie, keďže AIS nepatrí do jeho kompetencie.