Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Martina Zbudilová
správca registratúry - archivár  
e-mail: registraturafphil.uniba.sk  
tel.: + 421 2 9013 2125 
miestnosť: 31 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny:   Utorok          09:00 - 11:30
                              Streda           12:00 - 14:00
                              Štvrtok          09:00 - 11:30

Poštová (listová) adresa:

Filozofická fakulta UK 
Registratúrne stredisko 
Gondova ul. 2 
814 99 Bratislava