Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát zahraničných vzťahov

Prodekanka pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy

Mgr. Aneta Világi, PhD.
e-mail: aneta.vilagiuniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1319
miestnosť: 137 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: streda 09:00 – 11:00

Referát zahraničných vzťahov

Mgr. Mária Gajarská Kučerová
referentka
e-mail: rzsfphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1331
fax: + 421 2 59339496
miestnosť: 138 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30