Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia

e-mail: rvvcfphil.uniba.sk
úradné hodiny:

Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                  9.00 – 11.30
Streda                   9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                  nestránkový deň
Piatok                    9.00 – 11.30

PhDr. Ester Mateášiková
Doktorandské štúdium
e-mail: ester.mateasikovauniba.sk
tel.: + 421 2 9013 2122
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2  9013 2123
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)