Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia

e-mail: rvvcfphil.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30

PhDr. Ester Mateášiková
Doktorandské štúdium
e-mail: ester.mateasikovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339115
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339481
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)