Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie prevádzky

Bc. Ján Šutka
vedúci oddelenia
e-mail: opfphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 59339428
miestnosť: 10 (budova na Gondovej, prízemie)

Oľga Bilková
energetik
e-mail: opfphil.uniba.sk
tel.:+ 421 2 59339464
miestnosť: 10 (budova na Gondovej, prízemie)
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30

Podateľňa, rozmnožovňa

Zuzana Dedičová
podateľňa, rozmnožovňa
e-mail: zuzana.dedicovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339184
miestnosť: 17 (budova na Gondovej, prízemie)
úradné hodiny: pondelok - piatok: 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Katarína Kubičková
podateľňa, rozmnožovňa
e-mail: katarina.kubickovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339184
miestnosť: 17 (budova na Gondovej, prízemie)
úradné hodiny: pondelok - piatok: 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00