Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie ekonomiky

e-mail: oefphil.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                           utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30
Pokladnica
úradné hodiny: pondelok - piatok 09:30 - 11:30, 13:30 - 14:00


Ing. Viera Feriancová
vedúca ekonomického oddelenia
e-mail: viera.feriancovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339152
miestnosť: 114 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mária Bajbarová
všeobecná učtáreň
e-mail: maria.bajbarovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339133
miestnosť: 124 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Lýdia Brichtová
plán a rozpočet
e-mail: lydia.brichtovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339180
miestnosť: 126 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mária Fondrková
mzdová učtáreň
e-mail: maria.fondrkovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339220
miestnosť: 117 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Darina Hajdušková
mzdová učtáreň
e-mail: darina.hajduskovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339220
miestnosť: 117 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Angela Vaššová
evidencia a správa majetku
e-mail: angela.vassovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339463
miestnosť: 116 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Marcela Velkova
všeobecná učtáreň
e-mail: marcela.velkovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339494
miestnosť: 124 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Alena Chvosteková
pokladnica
e-mail: alena.chvostekovauniba.sk
tel.: + 421 259339141
miestnosť: 122 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Oľga Petreková
cestovné príkazy, predkontácie
e-mail: olga.petrekovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339180
miestnosť: 126 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Magdaléna Balázsová

(t. č. na materskej dovolenke)
pokladnica
e-mail: magdalena.balazsovauniba.sk
tel.: + 421 259339141
miestnosť: 122 (budova na Gondovej, 1. poschodie)