Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie ekonomiky

e-mail: oefphil.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                            utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30
Pokladnica
úradné hodiny: pondelok - piatok 09:30 - 11:30, 13:30 - 14:00

Mária Bajbarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
+421 2 9013 2145
02/593 39 133
G124

Lýdia Brichtová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník materiálový
+421 2 9013 2137
02/593 39 180
G126

Ing. Viera Feriancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
vedúci ekonomického útvaru
+421 2 9013 2136
02/593 39 152
G114

Mária Fondrková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník mzdový
+421 2 9013 2141
02/593 39 220
G117

Darina Hajdušková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník mzdový
+421 2 9013 2142
02/593 39 220
G117

Alena Chvosteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník finančný
+421 2 9013 2139

Ing. Oľga Petreková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník materiálový
+421 2 9013 2138
02/593 39 180
G126

Angela Vaššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
hospodár v administratíve
+421 2 9013 2140
[1]