WORKSHOPY ROZVÍJAJÚCE UČITEĽSKÉ KOMPETENCIE

Séria workshopov je určená pre akademickú obec UK, najmä pre tých, ktorí pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Počas letného semestra tím projektu zameraného na rozvoj doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a rozširujúceho štúdia (RŠ) na UK odštartoval cyklus desiatich stretnutí venovaných rôznym témam učiteľskej prípravy, napríklad ako dávať a prijímať spätnú väzbu, ako pracovať so stresom v učiteľstve, prečo a ako posudzovať vlastnú výučbu. Vedú ich skúsení odborníci a odborníčky z fakúlt Univerzity Komenského i zo zahraničia. Workshopy sa konajú na pôde FiF UK dvakrát do mesiaca v piatok. Osoby, ktoré sa zúčastnia všetkých desiatich stretnutí, získajú osvedčenie, avšak záujemcovia sa môžu zúčastniť i vybraných workshopov.

Termíny a témy workshopov

Workshopy sú súčasťou projektu, ktorý si kladie si za cieľ vytvoriť ucelenú koncepciu DPŠ a RŠ na najbližšie roky a inovovať súčasný model tak, aby reagoval na cielené potreby učiteliek a učiteľov, ktorí sa touto formou štúdia pripravujú na svoju profesiu. V rámci projektu bol vytvorený Klub Učiteľskej akadémie, ktorý má aj prostredníctvom takýchto workshopov slúžiť na ďalší rozvoj učiteľských kompetencií a byť neformálnym priestorom na udržiavanie a rozvoj vzťahov s vysokoškolskými pedagógmi a pedagogičkami realizujúcimi DPŠ a RŠ. Do projektu sú zapojené štyri fakulty Univerzity Komenského a predstavuje spôsob, ako upriamiť pozornosť na kvalitu vyučovania na univerzite, ktorá je mimoriadne dôležitá najmä v príprave budúcich učiteľov a učiteliek.