POZNÁME VÍŤAZOV SÚŤAŽE FOTOGRAFIÍ

Vyhlásenie výsledkov fotosúťaže Putuj srdcom a telom sa konalo 6. apríla 2022. Do súťaže, ktorú organizovala Katedra marketingovej komunikácie FiF UK, bolo zaslaných 127 fotografií.

Súťaž sa konala v rámci medzinárodného projektu rurAllure zameranom na propagáciu vidieckych pamiatok. Do súťaže bolo prihlásených 127 fotografií zachytávajúcich pozoruhodné miesta pútnickej cesty Via Mariae vedúcej naprieč Slovenskom. Súťažné fotografie budú využité na vizualizáciu a propagáciu tejto málo známej cesty a jej okolia

Víťazkami sa stali:

  1. miesto: Kamila Zámečníková – Počúvadlo
  2. miesto: Dominika Macková – Kostol v Španej doline
  3. miesto: Jana Olšakovská – Morový stĺp v Kremnici

Špeciálna cena poroty: Viktória Hrnčárová – Banská Štiavnica
Cenu za najviac zaslaných fotografií POI Via Mariae získal Adam Olšakovský.

Ceny v podobe elektroniky a poukážok na nákup kníh odovzdali organizátori a zástupcovia poroty dr. Tatiana Deptová z FiF UK, doc. Blandína Šramová z PdF UK, doc. Ján Lang z STU a Bc. Andrea Škvareninová.

Súťaž organizovali Univerzita Komenského a STU, ktoré spolupracujú na projekte rurAllure, zameranom na podporu udržateľného cestovného ruchu v blízkosti európskych pútnických trás a propagáciu vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v ich blízkosti. Cieľom projektu je dostať slovenskú časť mariánskej cesty vedúcej cez Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu, Španiu a Kvačiansku dolinu, Staré Hory, Trstenú na mapu stredoeurópskych pútnických ciest a zviditeľniť ju pre verejnosť. FiF UK má v projekte zastúpenie prostredníctvom Katedry marketingovej komunikácie FiF UK.


Tlačová správa