GERMANISTI POKRAČUJÚ V INOVATÍVNOM VZDELÁVANÍ

Druhý ročník projektu Chcem (sa) učiť nemčinu opäť ukázal, že učiť nemčinu a učiť sa nemčinu možno pestrým, zábavným a interaktívnym spôsobom

Naše študentky a študenti učiteľstva nemeckého jazyka si na workshopoch pre stredoškolákov vyskúšali v praxi, aké to je učiť nemčinu inovatívne, improvizovať v situáciách, ktoré vychádzajú inak, ako si naplánovali a aké dôležité je v triede pozitívne naladenie.

Na pôdu fakulty zavítalo koncom školského roka dovedna 34 študentov z bratislavského Gymnázia Juraja Hronca a Gymnázia Bílikova spolu so svojimi učiteľkami nemčiny. Workshopy boli realizované formou stanovíšť, v ktorých boli pre stredoškolákov pripravené rozličné úlohy v nemeckom jazyku zamerané na znalosti jazyka a kultúry Nemecka a Rakúska. Riešenie úloh a výučba prebiehala s využitím rôznych hier, obrázkov, videí, Kahoot či interaktívnej mapy, ktoré si pre gymnazistov pripravili naše študentky a študenti učiteľských programov. Mohli si tak vyskúšať získané teoretické vedomosti v praxi, priamu interakciu so žiakmi, motivovať ich a nadchnúť a tiež potrebu individuálneho prístupu k študentom.

V rámci workshopu mali stredoškoláci a stredoškoláčky možnosť navštíviť aj jazykové laboratórium na FiF UK a v kabínkach pozorovať prácu nastávajúcich tlmočníkov a tlmočníčok pod vedením skúseného pedagóga dr. Tomáša Sovinca a niektoré techniky si aj samostatne vykúšať. Germanistka dr. Monika Šajánková z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK hodnotí druhý ročník projektu: „Aj v druhom ročníku nášho projektu sme sa snažili využiť tento prínosný formát podujatia, keď študentky a študenti učiteľstva podporujú generačne blízkych stredoškolákov a stredoškoláčky pri učení nemčiny. Ich vzájomná synergia sa pozitívne odráža na motivácii a radosti z učenia (sa) všetkých zúčastnených. Zároveň je pre mňa ako didaktičku tiež veľmi povzbudivé vidieť vôľu mladých ľudí rozhodnúť sa pre povolanie učiteľa či učiteľky i napriek všetkých úskaliam tejto doby.

Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu realizuje Katedra germanistiky, nederlandistiky a škadinavistiky FiF UK spolu s Pedagogickou fakultou UK a Goetheho inštitútom a je podporovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia. Jeho cieľom je motivovať študentov stredných škôl študovať nemecký jazyk a zároveň motivovať študentov vysokých škôl, aby po skončení štúdia pôsobili ako učitelia nemeckého jazyka.