FAKULTU NAVŠTÍVIL RIADITEĽ CERVANTESOVHO INŠTITÚTU

Riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu, pod ktorý patrí aj Aula Cervantes sídliaca v budove FiF UK, sa stretol s dekanom prof. Mariánom Zouharom, aby rokovali o ďalšom rozvíjaní spolupráce.

Na stretnutí, ktoré sa konalo 6. mája 2022, riaditeľ Ignacio Martínez-Castignani informoval dekana prof. Mariána Zouhara o najbližších plánoch inštitútu, ktoré by mali byť prínosné aj pre FiF UK. Stretnutia sa zúčastnila aj hlavná koordinátorka bratislavskej Auly Cervantes Isabel Iglesias Blanco a vedúci Katedry romanistiky FiF UK doc. Bohdan Ulašin.

V oblasti kultúry Cervantesov inštitút plánuje v Bratislave organizovať prednášky významných španielskych spisovateľov, na ktoré budú pozývaní aj študenti fakulty, rovnako aj koncerty vážnej hudby v podaní španielskych hudobníkov. Ďalším predmetom rokovania bol zámer Cervantesovho inštitútu zabezpečiť do fakultných učební, v ktorých Aula Cervantes realizuje kurzy španielskeho jazyka DELE, sety pre online vyučovanie s mobilnými obrazovkami, kamerami, reproduktormi. Tieto zariadenia budú zároveň k dispozícii aj pre výučbu študentov FiF UK.

Cervantesov inštitút je verejná inštitúcia zriadená vládou Španielska s cieľom podpory a výučby španielskeho jazyka a šírenia kultúry španielsky hovoriacich krajín. Aula Cervantes sa nachádza v budove FiF UK a jej rôzne akademické a kultúrne aktivity sú určené pre študentov a učiteľov španielčiny, hispanistov i širokú verejnosť.