Nové katedry na fakulte

Štruktúra katedier našej fakulty nie je nemenná. Počet, názvy a zameranie jednotlivých pracovísk sa menia vzhľadom na vývoj v rámci jednotlivých odborov, prehlbujúcu sa spoluprácu medzi nimi, aj v závislosti od úprav ponuky študijných programov.


K prvému septembru 2023 nastalo niekoľko zmien:

  1. Namiesto katedry archeológie a katedry etnológie začína na fakulte pôsobiť katedra archeológie a kultúrnej antropológie. Spojenie archeológie a etnológie, respektíve kultúrnej antropológie, je vo svete bežné; obe disciplíny sa zaoberajú ľudskými kultúrami a spoločnosťami, hoci v rôznych časových obdobiach. Aj naďalej budeme ponúkať samostatné študijné programy archeológia a etnológia, ale zároveň posilníme spoluprácu medzi archeologickým a etnologickým tímom, čo zvýši kvalitu vzdelávania.
  2. Doterajšia katedra archívnictva a pomocných vied historických, ktorá na fakulte existovala od roku 2000 (rovnomenný odbor sa tu vyučuje už od 1950), privítala na svojej pôde tím venujúci sa muzeológii. Spoločné pracovisko nesie po novom názov katedra archívnictva a muzeológie. Katedra realizuje nový atraktívny študijný program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva. Jeho absolventky a absolventi sa veľa dozvedia nielen o histórii, čítaní a interpretácii historických dokumentov vrátane erbov či mincí, ale aj o praxi pamäťových inštitúcií, digitalizácii a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva verejnosti.
  3. Doterajšia katedra pedagogiky a andragogiky sa odteraz bude volať jednoducho katedra pedagogiky. Už minulý rok sa zmenil názov bývalej katedry slovenského jazyka, ktorá je po novom katedrou slovenského jazyka a teórie komunikácie.
  4. Na fakulte zanikla katedra jazykov, no nebude to mať žiadny negatívny vplyv na výučbu cudzích jazykov. Naopak, výučbe angličtiny určite prospeje presun prednášok ť na pôdu katedry anglistiky a amerikanistiky (a to aj pokiaľ ide o študentov a študentky programov bez zamerania na angličtinu). Výučbu nemčiny zase zabezpečí Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.