FIF UK na Noci výskumníkov

V piatok 29. septembra na bratislavskej Noci výskumníkov budú prednášať aj zástupcovia našej fakulty. 

Príďte si vypočuť ich prednášky:

9:00 (V-klub, Námestie SNP): doc. Vladimír Zvara (Katedra muzikológie) - Čo s nami robí hudba?
10:30 (V-klub, Námestie SNP): prof. Milan Kováč, Mgr. Tomáš Drápela (Katedra porovnávacej religionistiky), Tibor Lieskovský (STU) - Čo by ani Indiana Jones v džungli nenašiel. Hľadanie mayských miest v Guatemale slovenským tímom.
14:00 (V-klub, Námestie SNP): prof. Jozef Bátora (Katedra archeológie) - Vráble-Fidvár najstaršie "mesto" z doby bronzovej v strednej Európe.
15:30 (lab.cafe, Námestie SNP): doc. Juraj Šedivý (Katedra archívnictva a pomocných vied historických) - Má Bratislava pamäť?
19:00 (lab.cafe, Námestie SNP): Dr. Marína Zavacká (Historický ústav SAV a FiF UK) - Z kartotéky utajovaných skutočností. Pôsobenie komunistickej cenzúry na prelome 50. a 60. rokov.

V Starej tržnici bude celý deň vedecký stánok Univerzity Komenského a aj vedecký stánok archeologického výskumu v 

Guatemale, ktorá zabezpečuje Katedra porovnávacej religionistiky.

Program Noci výskumníkov v Bratislave: www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-bratislava.html