ŽIAKOV SME INŠPIROVALI SPOZNAŤ DEJINY

Vo štvrtok 24. marca 2022 sa v zasadačke vedeckej rady v budove FiF UK odovzdávali ceny žiakom Základnej školy Tbiliská z bratislavskej Rače za ich bádanie v rodinných archívoch.

Myšlienka projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši starí rodičia“ skrsla v hlave historika a archivára prof. Juraja Šedivého z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK, ktorý pre pilotnú spoluprácu získal Základnú školu Tbiliská v Bratislave a jej učiteľa dejepisu PhDr. Ivana Chyláka. Spolu s Historickým ústavom SAV, ktorý zastupovala dr. Marína Zavacká, a občianskym združením Bratislavské rožky, ktoré zastupovali Mgr. Eva Bolemant a Peter Janoviček, sa rozhodli usporiadať pre žiakov ôsmych ročníkov projekt, cez ktorý žiaci spoznajú príbehy svojich predkov a miest, kde žili. „Cieľom tejto iniciatívy je vzbudiť záujem žiakov o históriu a archívnictvo cez životné príbehy ich najbližších. Zároveň nám išlo aj o to, aby sa spomienky najstaršej generácie nestratili a najzaujímavejšie príbehy či aspoň fotografie chceme zdokumentovať na historickom portáli PamMap,“ hovorí o zámere prof. Juraj Šedivý. Výsledkom boli textovo-obrazové, prípadne aj audio-video dokumentácie.

Do projektu sa zapojilo 70 žiakov prevažne ôsmakov. V komisii, ktorá práce hodnotila, bola historička dr. Marína Zavacká z HÚ SAV, člen združenia Bratislavské rožky Peter Janoviček, dejepisár PhDr. Ivan Chylák a organizátor prof. Juraj Šedivý. Porota vybrala ako víťaznú prácu Veroniky Joštovej, ktorá zaznamenala príbeh svojej rodiny pochádzajúcej z Moravy: jej prapradedo bol medzi prvými, ktorí v Rači od 1919 reprezentovali novú československú moc, kvôli čomu musel v roku 1939 zo Slovenska odísť, hoc aj vyprevádzaný spoluobčanmi. Jeho syn sa po rokoch do Rače vrátil, dokonca sa tu oženil. Druhým miestom bol ocenený príbeh Matúša Oravca o jeho pradedovi československom legionárovi a tretie miesto získala práca Mateja Sejáka o partizánčení jeho pradeda na Liptove.

Stretnutie na fakulte s vyše 40 úspešnými riešiteľmi, niektorými rodičmi a starými rodičmi uzavrel PhDr. Ivan Chylák výzvou: „Pátrajte po starých rodinných fotografiách a príbehoch. Teraz sa vám možno zdá, že nemajú takú cenu, ale po rokoch bude pre vás ich hodnota nesmierna.“ Na základe tohtoročnej skúsenosti a záujmu žiakov organizátori plánujú v ďalších rokoch zapojiť do projektu viaceré základné a stredné školy v Bratislave a spraviť z tejto iniciatívy tradíciu, ktorá spojí generácie, pomôže zdokumentovať niektoré cenné historické pramene a možno aj inšpiruje niektorých pre štúdium archívnictva či historických vied.