Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

RELIGIONISTA KOVÁCS: HĽADANIE VONKAJŠIEHO NEPRIATEĽA V...09. 09. 2021

Islamológ doc. Attila Kovács k Katedry porovnávacej religionistiky približuje rôznorodosť islamu a integráciu moslimov.

MÔŽU MLADÍ ZACHRÁNIŤ PLANÉTU?09. 09. 2021

O klimatickom povedomí nastupujúcej generácie a jej snahách píše sociológ dr. Daniel Gerbery z Katedry sociológie FiF UK.

POPULAČNÁ KLÍMA SA MENÍ. STARÍ RODIČIA UŽ NEVYZVEDAJÚ, KEDY...09. 09. 2021

Sociológ dr. Roman Džambazovič z Katedry sociológie FiF UK vysvetľuje príčiny zmien v rodinnom správaní.

NOČNÁ PYRAMÍDA – HOSŤ: EVA ŠKORVANKOVÁ09. 09. 2021

V Nočnej pyramíde RTVS historička dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín rozprávala o občianskej vojne v Španielsku.

KORUPČNÉ SIETE UKAZUJÚ NA NUTNOSŤ OBNOVY NAŠEJ ŠTÁTNOSTI13. 08. 2021

Politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie FiF UK o sieťach v spoločnosti a kedy začínajú byť problémom.

AKÉ MIESTO MALI ŽENY V POLITIKE HSĽS13. 08. 2021

Do akých oblastí života žien zasiahla štátostrana približuje v podcaste historička dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UK.

AKO PLATÍME ZA TO, ŽE SME NECHALI ZATVORENÉ ŠKOLY13. 08. 2021

O postoji našej spoločnosti k deťom a vzdelávaniu počas pandémie rozprávajú etnologičky prof. Mara Botiková a doc. Helena Tužinská.

PRÍNOS CYRILA A METODA? UZNANIE STAROSLOVIENČINY AKO...06. 07. 2021

Historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK o kultúrnom prínose hlaholiky.

HISTORIK HOLEC O STAROM MARTINE: MALI TAM KASÍNO, DIVADLO,...06. 07. 2021

Historik prof. Roman Holec z Katedry slovenských dejín FiF UK približuje okolnosti, ako sa z päťtisícovej dediny stalo centrum národného života.

PREČO JE DÔLEŽITÉ SKÚMAŤ MINULOSŤ MAYOV A AZTÉKOV10. 06. 2021

Mayológ prof. Milan Kováč z Katedry porovnávacej religionistiky objasňuje, ako znalosti o kolapse civilizácií možno využiť v súčasnosti.