Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

Tisov režim videl v zamestnaných i študujúcich ženách...29. 03. 2021

Dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UK pre magazín HN hovorila o svojich výskumoch postavenia žien v období vojnového slovenského štátu...

KRITIKON: GRÉCKA KULTÚRA29. 03. 2021

Filozof a klasický filológ doc. Andrej Kalaš ako jeden z hostí v relácii Slovenského rozhlasu venovanej Grécku, jeho histórii, filozofii a kultúre.

SK DEJINY: BRATISLAVA - MESTO CESTOVATEĽOV29. 03. 2021

Čo lákalo do Bratislavy návštevníkov v plynulých storočiach rozprával v relácii RTVS germanista doc. Jozef Tancer.

SK DEJINY: BRATISLAVA - ZLATÉ ČASY MESTA25. 02. 2021

O histórii Bratislavy rozprávali v relácii RTVS historik a archivár doc. Juraj Šedivý a historik umenia Dr. Peter Buday.

FOOTNOTES TO A NOVEL11. 02. 2021

O tom, kedy si ľudia uvedomili, že sú smrteľní, rozpráva v podcaste archeológ prof. Timothy Taylor z Katedry archeológie FiF UK.

STRETLA SOM SA AJ S MUŽOM, KTORÝ NIEKOĽKO TÝŽDŇOV DOMA...11. 02. 2021

Psychologička doc. Milica Schraggeová z Katedry psychológie FiF UK radí ako zvládnuť stresovú situáciu pri strate zamestnania.

NOČNÁ PYRAMÍDA: HOSŤ ROMAN HOLEC10. 02. 2021

Rozhovor s historikom prof. Romanom Holecom z Katedry slovenských dejín FiF UK o vzťahu k prírode a životnému prostrediu z historickej perspektívy.

HOSŤ ANDREY POLÁČKOVEJ V RTVS: GABRIELA HERÉNYIOVÁ10. 02. 2021

Psychologička Gabriela Herényiová z Katedry psychológie FiF UK radí ako využívať technológie tak, aby nám v živote pomohli, nie ho skomplikovali.

ŠTÚDIO TA3: AMERIKANISTA J. PECINA O BIDENOVÝCH...29. 01. 2021

Aké sú očakávania od nástupu Joa Bidena približuje Dr. Jozef Pecina z Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK.

Študenti slovinčiny FiF UK využívajú pri štúdiu aj...29. 01. 2021

Slovinský portál o slovinskom divadle Sigledal uverejnil príspevok o vyučovaní slovinčiny na Katedre slovanskych filologii FiF UK, všíma si využitie...