Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

Dôverné osoby, postihy páchateľov. Univerzita Komenského...23. 05. 2022

Dr. Andrea Fábiková z Katedry filozofie a dejín filozofie je členkou pracovnej skupiny, ktorej cieľom je vytvoriť bezpečné a nediskriminujúce prostredie na UK.

HOSŤ RÁDIA SLOVENSKO: DOC. MICHAL HAJDUK07. 03. 2022

V relácii Veda SK rozprával doc. Michal Hajdúch z Katedry psychológie FiF UK o psychickom zdraví, o dopade covidu naň, konšpiráciách a paranoji.

HOSŤ RÁDIA SLOVENSKO: PROF. MILAN KOVÁČ07. 03. 2022

Religionista a mayológ prof. Milan Kováč o svojej prvej ceste do Mexika, Belize a Guatemaly a o výskume, ktorý sa dostal aj do časopisu Science.

PREŠPOROK, PRESSBURG, POSZONY: AKÁ BOLA TROJJAZYČNÁ...07. 03. 2022

Atmosféru medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy približuje v rozhovore pre magazín Spojená Bratislava germanista doc. Jozef Tancer.

STREDOVEKÁ BRATISLAVA: KRÁĽ MUSEL DOBRE ZVÁŽIŤ, ČI JEJ...20. 12. 2021

Ako fungovalo v stredovekej Bratislave to, čo dnes nazývame investičnými stimulmi, vysvetľuje historik a archivár prof. Juraj Šedivý.

SEXUÁLNA REVOLÚCIA K NÁM PRIŠLA UŽ V PÄŤDESIATYCH ROKOCH20. 12. 2021

Historička dr. Denisa Nešťáková z Katedry všeobecných dejín FiF UK o sexualite v moderných dejinách Slovenska.

ŠTUDENTI PROTESTOVALI PROTI REFORME VYSOKÝCH ŠKÔL14. 11. 2021

Študentská časť Akademického senátu FiF UK organizovala protestný pochod proti predloženej novele vysokoškolského zákona.

SMIALI BY SA MAĎARI NA SERIÁLI SUSEDIA A NA KOMOLENÍ...14. 11. 2021

Prečo sa Slovákom ťažko učí maďarčina a Maďarom slovenčina vysvetľuje doc. Katarína Misadová z Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK OSLAVUJE STO ROKOV14. 11. 2021

Reportáž z osláv v Aule UK v Správach RTVS (čas 00:32:53)

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK OSLAVUJE 100. VÝROČIE14. 11. 2021

O stom výročí FiF UK informuje TASR.