Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

BALKÁNEC VO MNE SA OČAS BÚRI12. 10. 2022

Rozhovor s literárnym vedcom a prekladateľom doc. Zvonkom Taneskim z Katedry slovanských filológií FiF UK.

BRAŇO ZÁVODSKÝ NAŽIVO: HOSŤ PROF. JOZEF BÁTORA12. 10. 2022

Politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie FiF UK o aktuálnom vývoji vojny na Ukrajine.

SK DEJINY: MNÍSI A STREDOVEKÉ KLÁŠTORY12. 10. 2022

Historik doc. Vincent Múcska a archeológ doc. Michal Slivka v prvej časti relácie RTVS.

SK DEJINY: STREDOVEKÉ KLÁŠTORY V PREMENÁCH ČASU12. 10. 2022

Druhá časť relácie RTVS s historikom doc. Vincentom Múcskom a archeológom doc. Michalom Slivkom.

Hostka Rádia Devín12. 10. 2022

Rozhovor s etnologičkou prof. Martou Botikovou o knihe Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955 - 1989).

PSYCHOLOGIČKA: DETI BY NEMALI BYŤ VYNECHANÉ Z DEBÁT O...12. 08. 2022

Doc. Barbora Mesárošová z Katedry psychológie FiF UK o výskume adolescentov vyrastajúcich so súrodencom s postihnutím.

ROZPRÁVKY A SMUTNÍ KLAUNI12. 08. 2022

Blog dr. Silvie Dončevovej z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK o problémoch verejného školstva.

ŠKOLA STUDIA ACADEMICA SLOVACA PRIVÍTALA 116 CUDZINCOV Z 24...03. 08. 2022

Na FiF UK bol 1. augusta 2022 otvorený 58. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry.

TALIANSKA PRAVICA UŽ VYHRALA29. 07. 2022

Aktuálny politický vývoj v Taliansku hodnotí v komentári doc. Ivan Šuša z Katedry romanistiky FiF UK.

PREDTÝM STÁLI V RADOCH NA VLAK, KTORÝ ICH ODVEZIE Z...29. 07. 2022

Reportáž študentky Katedry žurnalistiky FiF UK Barbory Labudovej z poľského mesta Przemyśl na poľsko-ukrajinskej hranici.