Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

PREŠPOROK, PRESSBURG, POSZONY: AKÁ BOLA TROJJAZYČNÁ...07. 03. 2022

Atmosféru medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy približuje v rozhovore pre magazín Spojená Bratislava germanista doc. Jozef Tancer.

STREDOVEKÁ BRATISLAVA: KRÁĽ MUSEL DOBRE ZVÁŽIŤ, ČI JEJ...20. 12. 2021

Ako fungovalo v stredovekej Bratislave to, čo dnes nazývame investičnými stimulmi, vysvetľuje historik a archivár prof. Juraj Šedivý.

SEXUÁLNA REVOLÚCIA K NÁM PRIŠLA UŽ V PÄŤDESIATYCH ROKOCH20. 12. 2021

Historička dr. Denisa Nešťáková z Katedry všeobecných dejín FiF UK o sexualite v moderných dejinách Slovenska.

ŠTUDENTI PROTESTOVALI PROTI REFORME VYSOKÝCH ŠKÔL14. 11. 2021

Študentská časť Akademického senátu FiF UK organizovala protestný pochod proti predloženej novele vysokoškolského zákona.

SMIALI BY SA MAĎARI NA SERIÁLI SUSEDIA A NA KOMOLENÍ...14. 11. 2021

Prečo sa Slovákom ťažko učí maďarčina a Maďarom slovenčina vysvetľuje doc. Katarína Misadová z Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK OSLAVUJE STO ROKOV14. 11. 2021

Reportáž z osláv v Aule UK v Správach RTVS (čas 00:32:53)

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK OSLAVUJE 100. VÝROČIE14. 11. 2021

O stom výročí FiF UK informuje TASR.

VOJNÁM SÚKROMNÝCH ARMÁD DNES NEROZUMIEME19. 10. 2021

O dnešných vojnách, ktoré pripomínajú konflikty v stredoveku, znejasňujú pravidlá a otvárajú otázku, kto nesie zodpovednosť, píše prof. Jozef Bátora z Katedry...

RELIGIONISTA KOVÁCS: HĽADANIE VONKAJŠIEHO NEPRIATEĽA V...09. 09. 2021

Islamológ doc. Attila Kovács k Katedry porovnávacej religionistiky približuje rôznorodosť islamu a integráciu moslimov.

MÔŽU MLADÍ ZACHRÁNIŤ PLANÉTU?09. 09. 2021

O klimatickom povedomí nastupujúcej generácie a jej snahách píše sociológ dr. Daniel Gerbery z Katedry sociológie FiF UK.