Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

Vláda sa k učiteľom nemôže správať ako k handrám, hovorí...09. 09. 2016

Docent Jozef Tancer z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK v rozhovore o štrajku vysokoškolských pedagógov pre denník SME

Organizuje štrajk na univerzitách: Cítiť tlaky, aby sme...09. 09. 2016

Dr. Ivan Lacko, predseda Akademického senátu FiF UK, otvorene o štrajku vysokoškolských pedagógov pre Denník N

Historik Múcska: Svätému Valentínovi by sa dnešné okázalé...09. 09. 2016

Docent Vincent Múcska z Katedry všeobecných dejín FiF UK v rozhovore o histórii valentínskeho sviatku pre Denník N

Islám u nás existoval už v stredovekom Uhorsku09. 09. 2016

O výstave venovanej Petržalke v rokoch 1973-1989, ktorú odborne pripravila Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pod vedením Dr. Ľuboša Kačírka, píše denník...

Petržalská výstava o železnej opone aj metre, ktoré...09. 09. 2016

O výstave venovanej Petržalke v rokoch 1973-1989, ktorú odborne pripravila Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pod vedením Dr. Ľuboša Kačírka, píše denník...

Historik Indie: Gándhí zomrel sklamaný09. 09. 2016

Docent Dušan Deák z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK pre Denník N hovorí o Indii, hinduizme, isláme a ich vzájomných vzťahoch

Správy od 551 do 556 z 556