Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

PRESTAŇME TEORETIZOVAŤ O PALESTÍNSKO-IZRAELSKOM KONFLIKTE10. 06. 2021

Politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie FiF UK objasňuje niektoré aspekty komplikovaného konfliktu.

Do kríža: Odkaz Viliama Turčányho20. 05. 2021

Emeritný profesor Ján Zambor a dr. Peter Tollarovič zo Studia Academica Slovaca v relácii RTVS o živote a diele básnika a prekladateľa V. Turčányho.

SK Dejiny: Ženy v našich dejinách20. 05. 2021

O tradičných rolách žien a mužov a emancipačných snahách diskutovala etnologička prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie.

SK Dejiny: Ženy a krása20. 05. 2021

Ako ovplyvňovala krása postavenie žien v spoločnosti diskutovali filozofka doc. Mariana Szapuová a estetička a historička umenia Dr. Viera Bartková.

SK Dejiny: Nové ženy20. 05. 2021

Historička Dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UKO rozprávala o novej žene v čase rozvíjajúcej sa emancipácie.

Nočná pyramída: hosť Jana Benková Marcelliová20. 05. 2021

Prekladateľka a tlmočníčka z portugalčiny a tiež pedagogička na Katedre romanistiky ako hostka v rozhlasovej Nočnej pyramíde.

RTVS: Silná zostava20. 05. 2021

Hostkou v relácii zameranej na humor bola aj etnologička doc. Helena Tužinská z Katedry etnológie a muzeológie.

PANDÉMIA VZDIALILA ROVNOSŤ MEDZI MUŽMI A ŽENAMI PODĽA...14. 04. 2021

Doc. Mariana Szapuová z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK o tom, ako pandémia vplýva na existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi.

HISTORIK O INTERRUPCIÁCH: KOMUNISTI MALI ZREJME STRACH Z...14. 04. 2021

O minulom i súčasnom dianí v téme interrupcií hovoril pre časopis .týždeň historik Dr. Miloslav Szabó.

SLOVANIA ŽILI INAK14. 04. 2021

Historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK o živote pohanských Slovanov a seriáli Slovania.