Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

KORUPČNÉ SIETE UKAZUJÚ NA NUTNOSŤ OBNOVY NAŠEJ ŠTÁTNOSTI13. 08. 2021

Politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie FiF UK o sieťach v spoločnosti a kedy začínajú byť problémom.

AKÉ MIESTO MALI ŽENY V POLITIKE HSĽS13. 08. 2021

Do akých oblastí života žien zasiahla štátostrana približuje v podcaste historička dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UK.

AKO PLATÍME ZA TO, ŽE SME NECHALI ZATVORENÉ ŠKOLY13. 08. 2021

O postoji našej spoločnosti k deťom a vzdelávaniu počas pandémie rozprávajú etnologičky prof. Mara Botiková a doc. Helena Tužinská.

PRÍNOS CYRILA A METODA? UZNANIE STAROSLOVIENČINY AKO...06. 07. 2021

Historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK o kultúrnom prínose hlaholiky.

HISTORIK HOLEC O STAROM MARTINE: MALI TAM KASÍNO, DIVADLO,...06. 07. 2021

Historik prof. Roman Holec z Katedry slovenských dejín FiF UK približuje okolnosti, ako sa z päťtisícovej dediny stalo centrum národného života.

PREČO JE DÔLEŽITÉ SKÚMAŤ MINULOSŤ MAYOV A AZTÉKOV10. 06. 2021

Mayológ prof. Milan Kováč z Katedry porovnávacej religionistiky objasňuje, ako znalosti o kolapse civilizácií možno využiť v súčasnosti.

LITERÁRNY VEDEC: POUŽÍVANIE SLOVENČINY V RODINE VNÍMAM AKO...10. 06. 2021

O prepojeniach medzi slovenčinou a češtinou rozprával Dr. Peter Darovec z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy.

DEJINY.SK10. 06. 2021

Historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK ako jeden z hostí v relácii Rádia Devín o vpáde Mongolov do Uhorska v roku 1241.

NOČNÁ PYRAMÍDA – HOSŤ: MARTA BOTIKOVÁ10. 06. 2021

O etnologickom výskume, pedagogickej práci i súkromí rozprávala v relácii RTVS etnologička prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie.

VEČERA S HAVRANOM: VYSŤAHOVALECTVO10. 06. 2021

V relácii RTVS venovanej masívnym odchodom obyvateľov zo Slovenska diskutovala aj etnologička prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie.