Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

TRIBUTE TO JÁN VILIKOVSKÝ13. 06. 2023

Medailón študenta anglistiky Martina Bednárika o bývalom členovi katedry anglistiky a amerikanistiky doc. Jánovi Vilikovskom.

SLOVAKIA TODAY13. 06. 2023

Rozhovor s dr. Mariánom Kabátom z katedry anglistiky a amerikanistiky o doc. Jánovi Vilikovskom (minúta 21:40).

SPRÁVY RTVS09. 06. 2023

Debut koncertného krídla Fazioli v Moyzesovej sieni FiF UK (minúta 36:45).

UNIVERZITA KOMENSKÉHO POTEŠÍ MILOVNÍKOV KLASICKEJ HUDBY09. 06. 2023

Do Moyzesovej siene na FiF UK bolo slávnostne uvedené koncertné krídlo Fazioli.

AKTUALITY.SK: RÁNO NAHLAS09. 06. 2023

Sociológ doc. Roman Džambazovič o chudobe na Slovensku, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu.

SILNÁ ZOSTAVA09. 06. 2023

Politologička dr. Antea Világi v diskusnej relácii o demokracii na Slovensku.

RTVS: Aktuálne 2402. 06. 2023

Romanista doc. Bohdan Ulašin o politickej situácii v Španielsku po vyhlásení predčasných parlamentných volieb (minúta 4:30).

WIENER KABARETT: SLOWAKISCHE STUDIERENDE IM...22. 05. 2023

Rozhovor v Radio Slovakia International o oživení tradície nemeckého divadla študentmi katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pod vedením...

100 JAHRE DES ERSTEN GERMANISTIK-INSTITUTS IN DER SLOWAKEI22. 05. 2023

Rozhovor s germanistom doc. Jozefom Tancerom pri príležitosti 100. výročia Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK na Radiu Slovakia...

VOJNA NA UKRAJINE A ROZVOJ NOVÝCH ORGANIZAČNÝCH FORIEM NA...10. 05. 2023

Politológ prof. Jozef Bátora o vojnách a „nevojnách“, ktoré vnášajú zmeny do praktického fungovania štátov.