Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

TALIANSKA PRAVICA UŽ VYHRALA29. 07. 2022

Aktuálny politický vývoj v Taliansku hodnotí v komentári doc. Ivan Šuša z Katedry romanistiky FiF UK.

PREDTÝM STÁLI V RADOCH NA VLAK, KTORÝ ICH ODVEZIE Z...29. 07. 2022

Reportáž študentky Katedry žurnalistiky FiF UK Barbory Labudovej z poľského mesta Przemyśl na poľsko-ukrajinskej hranici.

V THREEME SÚ ŠIFRY, VYSVETĽOVAL SÚDU ZNALEC Z FILOZOFICKEJ...15. 07. 2022

Na súdnom pojednávaní vo veci vraždy Jána Kuciaka bola prednesená analýza šifrovanej komunikácie, ktorú vypracoval tím expertov z FiF UK.

PSYCHOLOGIČKA O ČIERNEJ OVCI V RODINE15. 07. 2022

O fenoméne čiernej ovce v rodine so psychologičkou doc. Danielou Čechovou z Katedry psychológie FiF UK.

PODCAST SME DEJINY: DEJINY ŽIEN NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ15. 07. 2022

S historičkou dr. Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK o ľudáckych snahách zamedziť ženám prístup k vysokoškolskému vzdelaniu.

RTVS: SILNÁ ZOSTAVA15. 07. 2022

Politologička dr. Aneta Világi z Katedry politológie FiF UK v diskusnej relácii o úlohe hlavy štátu a nových výzvach, ktorým čelí počas pandémie i vojny.

PREČO SI NEPAMӒTÁME NARODENIE ALEBO PRVÉ SLOVÁ?15. 07. 2022

O spomienkach z obdobia pred nástupom do školy hovorí psychologička dr. Daniela Turoňová z Katedry psychológie FiF UK.

V ZAPRÁŠENÝCH ŠTUPLÍKOCH MOŽNO NÁJSŤ PRAVÉ POKLADY15. 07. 2022

S historikom a archivárom prof. Jurajom Šedivým o webovom portáli sprístupňujúcom historické fotografie miest.

HISTORIK HOLEC: MAĎARI ZOSTALI SAMI V ROKOCH 1848, 1918 A...08. 06. 2022

Profesor Roman Holec z Katedry slovenských dejín FiF UK o téme Trianonu v rozhovore pre Denník N.

BOLESTNÝ MINULÝ ČAS23. 05. 2022

Spomienka na zosnulého profesora archeológie Eduarda Krekoviča v Denníku N.