Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

HOSŤ NORY GUBKOVEJ10. 05. 2023

Hosťom Rádia Slovensko bol historik prof. Roman Holec a rozprával o šľachtickom rode Friesenhof Oldenburg, ktorý žil v kaštieli v Brodzanoch.

FAUST V SLOVENSKOM ROZHLASE10. 05. 2023

Goetheho Faust s komentármi germanistu doc. Jozefa Tancera.

Etnologička Marta Botiková: „Poriadne” dievča kedysi?...28. 03. 2023

Rozhovor s prof. Martou Botikovou z Katedry etnológie FiF UK o živote žien v socializme v Československu a Maďarsku.

RODINNÉ DYNASTIE, V KTORÝCH SA PRENÁŠA POVOLANIE Z...28. 03. 2023

O výskume zameranom na mobilitu v rámci spoločenských tried rozpráva sociológ prof. Ján Sopóci z Katedry sociológie FiF UK.

FILOZOF BURAJ: NEEXISTUJE NIČ TAKÉ AKO ALTERNATÍVNA PRAVDA28. 03. 2023

Doc. Ivan Buraj z Katedry filozofie a dejín filozofie o demagógii, pravde a lži.

INDOLÓG: BEŽNÍ INDOVIA NEROZMÝŠĽAJÚ AKO AKTIVISTI28. 03. 2023

Doc. Dušan Deák z Katedry porovnávacej religionistiky o súčasnom vývoji v Indii, živote Indov, ich bežných problémoch či kastovom systéme.

SPRÁVY RTVS: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FIF UK30. 01. 2023

Spravodajský príspevok z dňa otvorených dverí na FiF UK v hlavnom spravodajskom bloku RTVS (minúta 35:35)

SK DEJINY: ZAČIATKY SLOVENSKEJ ŽURNALISTIKY30. 01. 2023

O prvých slovenských periodikách, tlači pre ženy aj začiatkoch športovej žurnalistiky súčasní i bývalí členovia Katedry žurnalistiky FiF UK.

EGY ÉLET, KÉT NYELV HATÁRA – INTERJÚ MISAD KATALIN...12. 01. 2023

O jazyku maďarskej menšiny na Slovensku rozpráva doc. Katarína Misadová z Katedry maďarského jazyka a literatúry.

PODCAST AKTUALITY.SK12. 01. 2023

Doc. Ján Hacek a dr. Lucia Virostková z Katedry žurnalistiky o príprave budúcich novinárov a žurnalistike v 21. storočí.