Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

PRACOVNÝ PSYCHOLÓG: NÁZNAKY SOCIÁLNEJ ÚZKOSTI ZAŽÍVAME...24. 06. 2020

Dr. Martin Jakubek z Katedry psychológie FiF UK radí ako zmierniť úzkosť z návratu do práce po karanténe a vysporiadať sa s pracovným stresom.

V USA EXPLODOVALI DÔSLEDKY DLHOROČNEJ POLICAJNEJ BRUTALITY...24. 06. 2020

Rozhovor s dr. Jozefom Pecinom z Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK o nepokojoch v USA vyvolaných úmrtím Afroameričana po zásahu polície.

ŠIMON KOTVAS: ŠTUDENTSKÉ ČASTI AKADEMICKÝCH SENÁTOV SÚ...17. 06. 2020

Rozhovor so Šimonom Kotvasom – študentom prekladateľstva a tlmočníctva, ktorý je predsedom študentskej časti Akademického senátu FiF UK.

ČAPUTOVÁ ROBÍ SLOVENSKU VEĽMI DOBRÝ IMIDŽ17. 06. 2020

Politologička prof. Darina Malová z Katedry politológie FiF UK hodnotí rok pôsobenia Zuzany Čaputovej vo funkcii prezidentky.

Keď dieťa v škole nerozumie, považuje samo seba za hlúpe a...12. 06. 2020

Dr. Júlia Choleva Vrábľová zo SaS – Centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk FiF UK hovorila pre Denník N o tom, aké dôležité je vzdelávanie detí v materinskom...

Chudoba znižuje šance dieťaťa napĺňať svoj potenciál a žiť...09. 06. 2020

Dr. Margaréta Hapčová z Katedry psychológie FiF UK hovorila pre Denník N o vplyve chudoby na vývin detí.

Každý piaty vysokoškolák psychicky trpí a necíti sa dobre29. 05. 2020

Psychológovia Anton Heretik ml. a Michal Hajdúk z Katedry psychológie FiF UK porovnávali výskyt depresie a úzkosti u vysokoškolákov v roku 2018 a počas...

Pre Slovensko prichádzajú roky pravdy - na pomoci z Únie...29. 05. 2020

O schopnosti Slovenska využiť peniaze z eurofondov na modernizáciu uvažuje politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie UK.

SEBAIRÓNIA NÁS ROBÍ SYMPATICKEJŠÍMI04. 05. 2020

Rozhovor s prof. Antonom Heretikom z Katedry psychológie FiF UK o humore a ako ho využíva v psychoterapii.

VEDYKNE, MLADÁ KRV04. 05. 2020

Medzi nadšené mladé vedkyne patrí aj lingvistka dr. Júlia Choleva, absolventka FiF UK, ktorá v súčasnosti pôsobí na fakulte v Studia Academica Slovaca.