Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

Pre Slovensko prichádzajú roky pravdy - na pomoci z Únie...29. 05. 2020

O schopnosti Slovenska využiť peniaze z eurofondov na modernizáciu uvažuje politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie UK.

SEBAIRÓNIA NÁS ROBÍ SYMPATICKEJŠÍMI04. 05. 2020

Rozhovor s prof. Antonom Heretikom z Katedry psychológie FiF UK o humore a ako ho využíva v psychoterapii.

VEDYKNE, MLADÁ KRV04. 05. 2020

Medzi nadšené mladé vedkyne patrí aj lingvistka dr. Júlia Choleva, absolventka FiF UK, ktorá v súčasnosti pôsobí na fakulte v Studia Academica Slovaca.

VYHORIEŤ MÔŽE AJ TRAFIKANT ČI OPERÁTOR PÁSOVEJ VÝROBY04. 05. 2020

Psychológ dr. Martin Jakubek z Katedry psychológie FiF UK o vyhorení a strese.

AKO SA NA KULTURBLOGU KLAME A ZAVÁDZA30. 04. 2020

Dr. Denisa Nešťáková z Katedry všeobecných dejín FiF UK a dr. Jakub Drabik z HÚ SAV spoločne napísali reakciu na klamstvá a dezinformácie o holokauste.

Ako sa hovorí za kulisami divadla28. 04. 2020

Prof. Oľga Orgoňová z Katedry slovenského jazyka FiF UK pre prílohu Kultúrny život denníka SME hovorila o svojom novom Slovníku divadelných profesionalizmov.

VIEME SA SPOLU BÁŤ AJ PREJAVIŤ KOLEKTÍVNY REŠPEKT, V TOM JE...23. 04. 2020

Antropologický a etnologický pohľad na dni pandémie približuje v rozhovore dr. Helena Tužinská z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK.

EPIGRAFIA JE DOBRODRUŽSTVO21. 04. 2020

Doc. Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK približuje ako vyhľadáva historické nápisy a ako epigrafia pomáha zachraňovať...

GRAFITY NIE SÚ VYNÁLEZ MODERNÝCH ČIAS21. 04. 2020

O historických nápisoch a ich význame rozpráva doc. Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK.

ETNOLOGIČKA: SME V STREDE EURÓPY, PRETO MÁME OBLIEVAČKU AJ...21. 04. 2020

Rozhovor s prof. Martou Botikovou z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK o veľkonočných zvykoch.