Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

Nočná pyramída: hosť Jana Benková Marcelliová20. 05. 2021

Prekladateľka a tlmočníčka z portugalčiny a tiež pedagogička na Katedre romanistiky ako hostka v rozhlasovej Nočnej pyramíde.

RTVS: Silná zostava20. 05. 2021

Hostkou v relácii zameranej na humor bola aj etnologička doc. Helena Tužinská z Katedry etnológie a muzeológie.

PANDÉMIA VZDIALILA ROVNOSŤ MEDZI MUŽMI A ŽENAMI PODĽA...14. 04. 2021

Doc. Mariana Szapuová z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK o tom, ako pandémia vplýva na existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi.

HISTORIK O INTERRUPCIÁCH: KOMUNISTI MALI ZREJME STRACH Z...14. 04. 2021

O minulom i súčasnom dianí v téme interrupcií hovoril pre časopis .týždeň historik Dr. Miloslav Szabó.

SLOVANIA ŽILI INAK14. 04. 2021

Historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK o živote pohanských Slovanov a seriáli Slovania.

CÉPÉČKAR, MATELO ČI DOĽAVÁK. AKO SA PREZÝVKAMI ZHADZUJÚ AJ...14. 04. 2021

Dr. Petra Bartalošová z Katedry slovenského jazyka FiF UK upozorňuje, že prezývky môžu viesť aj k sociálnej exklúzii.

SVÄTOPLUK BOL DÔLEŽITÝ HRÁČ NA POLITICKEJ ŠACHOVNICI14. 04. 2021

Čo z legiend o Svätoplukovi zodpovedá historickej realite približuje historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK.

Tisov režim videl v zamestnaných i študujúcich ženách...29. 03. 2021

Dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UK pre magazín HN hovorila o svojich výskumoch postavenia žien v období vojnového slovenského štátu...

KRITIKON: GRÉCKA KULTÚRA29. 03. 2021

Filozof a klasický filológ doc. Andrej Kalaš ako jeden z hostí v relácii Slovenského rozhlasu venovanej Grécku, jeho histórii, filozofii a kultúre.

SK DEJINY: BRATISLAVA - MESTO CESTOVATEĽOV29. 03. 2021

Čo lákalo do Bratislavy návštevníkov v plynulých storočiach rozprával v relácii RTVS germanista doc. Jozef Tancer.