Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

LITERÁRNY VEDEC: POUŽÍVANIE SLOVENČINY V RODINE VNÍMAM AKO...10. 06. 2021

O prepojeniach medzi slovenčinou a češtinou rozprával Dr. Peter Darovec z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy.

DEJINY.SK10. 06. 2021

Historik prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK ako jeden z hostí v relácii Rádia Devín o vpáde Mongolov do Uhorska v roku 1241.

NOČNÁ PYRAMÍDA – HOSŤ: MARTA BOTIKOVÁ10. 06. 2021

O etnologickom výskume, pedagogickej práci i súkromí rozprávala v relácii RTVS etnologička prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie.

VEČERA S HAVRANOM: VYSŤAHOVALECTVO10. 06. 2021

V relácii RTVS venovanej masívnym odchodom obyvateľov zo Slovenska diskutovala aj etnologička prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie.

PRESTAŇME TEORETIZOVAŤ O PALESTÍNSKO-IZRAELSKOM KONFLIKTE10. 06. 2021

Politológ prof. Jozef Bátora z Katedry politológie FiF UK objasňuje niektoré aspekty komplikovaného konfliktu.

Do kríža: Odkaz Viliama Turčányho20. 05. 2021

Emeritný profesor Ján Zambor a dr. Peter Tollarovič zo Studia Academica Slovaca v relácii RTVS o živote a diele básnika a prekladateľa V. Turčányho.

SK Dejiny: Ženy v našich dejinách20. 05. 2021

O tradičných rolách žien a mužov a emancipačných snahách diskutovala etnologička prof. Marta Botiková z Katedry etnológie a muzeológie.

SK Dejiny: Ženy a krása20. 05. 2021

Ako ovplyvňovala krása postavenie žien v spoločnosti diskutovali filozofka doc. Mariana Szapuová a estetička a historička umenia Dr. Viera Bartková.

SK Dejiny: Nové ženy20. 05. 2021

Historička Dr. Eva Škorvanková z Katedry všeobecných dejín FiF UKO rozprávala o novej žene v čase rozvíjajúcej sa emancipácie.

Nočná pyramída: hosť Jana Benková Marcelliová20. 05. 2021

Prekladateľka a tlmočníčka z portugalčiny a tiež pedagogička na Katedre romanistiky ako hostka v rozhlasovej Nočnej pyramíde.