Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

SPRÁVY RTVS09. 06. 2023

Debut koncertného krídla Fazioli v Moyzesovej sieni FiF UK (minúta 36:45).

UNIVERZITA KOMENSKÉHO POTEŠÍ MILOVNÍKOV KLASICKEJ HUDBY09. 06. 2023

Do Moyzesovej siene na FiF UK bolo slávnostne uvedené koncertné krídlo Fazioli.

AKTUALITY.SK: RÁNO NAHLAS09. 06. 2023

Sociológ doc. Roman Džambazovič o chudobe na Slovensku, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu.

SILNÁ ZOSTAVA09. 06. 2023

Politologička dr. Antea Világi v diskusnej relácii o demokracii na Slovensku.

RTVS: Aktuálne 2402. 06. 2023

Romanista doc. Bohdan Ulašin o politickej situácii v Španielsku po vyhlásení predčasných parlamentných volieb (minúta 4:30).

WIENER KABARETT: SLOWAKISCHE STUDIERENDE IM...22. 05. 2023

Rozhovor v Radio Slovakia International o oživení tradície nemeckého divadla študentmi katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pod vedením...

100 JAHRE DES ERSTEN GERMANISTIK-INSTITUTS IN DER SLOWAKEI22. 05. 2023

Rozhovor s germanistom doc. Jozefom Tancerom pri príležitosti 100. výročia Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK na Radiu Slovakia...

VOJNA NA UKRAJINE A ROZVOJ NOVÝCH ORGANIZAČNÝCH FORIEM NA...10. 05. 2023

Politológ prof. Jozef Bátora o vojnách a „nevojnách“, ktoré vnášajú zmeny do praktického fungovania štátov.

SLOVINČINA V ČESKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU10. 05. 2023

Slovinská verejnoprávna televízia odvysielala reláciu Rojaki (Rodáci) s reportážou zo stretnutia českých a slovenských slovenistov, ktoré sa konalo v piatok...

ZABÚDAME, ŽE NEROVNOSŤAMI V SPOLOČNOSTI AJ ODRIEKAME...10. 05. 2023

Sociológ doc. Roman Džambazovič o tom, že o životných šanciach, prístupe k vzdelaniu a príležitostiach sa často rozhodne už pri narodení.