Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

PREČO SI NEPAMӒTÁME NARODENIE ALEBO PRVÉ SLOVÁ?15. 07. 2022

O spomienkach z obdobia pred nástupom do školy hovorí psychologička dr. Daniela Turoňová z Katedry psychológie FiF UK.

V ZAPRÁŠENÝCH ŠTUPLÍKOCH MOŽNO NÁJSŤ PRAVÉ POKLADY15. 07. 2022

S historikom a archivárom prof. Jurajom Šedivým o webovom portáli sprístupňujúcom historické fotografie miest.

HISTORIK HOLEC: MAĎARI ZOSTALI SAMI V ROKOCH 1848, 1918 A...08. 06. 2022

Profesor Roman Holec z Katedry slovenských dejín FiF UK o téme Trianonu v rozhovore pre Denník N.

BOLESTNÝ MINULÝ ČAS23. 05. 2022

Spomienka na zosnulého profesora archeológie Eduarda Krekoviča v Denníku N.

VIDEOUKÁŽKY Z VYUČOVANIA POMÔŽU PRI PRÍPRAVE BUDÚCICH...23. 05. 2022

TASR o unikátnej databáze videoukážok z vyučovania, na ktorej pracovala aj pedagogička z FiF UK dr. Darina Dvorská.

Dôverné osoby, postihy páchateľov. Univerzita Komenského...23. 05. 2022

Dr. Andrea Fábiková z Katedry filozofie a dejín filozofie je členkou pracovnej skupiny, ktorej cieľom je vytvoriť bezpečné a nediskriminujúce prostredie na UK.

HOSŤ RÁDIA SLOVENSKO: DOC. MICHAL HAJDUK07. 03. 2022

V relácii Veda SK rozprával doc. Michal Hajdúch z Katedry psychológie FiF UK o psychickom zdraví, o dopade covidu naň, konšpiráciách a paranoji.

HOSŤ RÁDIA SLOVENSKO: PROF. MILAN KOVÁČ07. 03. 2022

Religionista a mayológ prof. Milan Kováč o svojej prvej ceste do Mexika, Belize a Guatemaly a o výskume, ktorý sa dostal aj do časopisu Science.

PREŠPOROK, PRESSBURG, POSZONY: AKÁ BOLA TROJJAZYČNÁ...07. 03. 2022

Atmosféru medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy približuje v rozhovore pre magazín Spojená Bratislava germanista doc. Jozef Tancer.

STREDOVEKÁ BRATISLAVA: KRÁĽ MUSEL DOBRE ZVÁŽIŤ, ČI JEJ...20. 12. 2021

Ako fungovalo v stredovekej Bratislave to, čo dnes nazývame investičnými stimulmi, vysvetľuje historik a archivár prof. Juraj Šedivý.