Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

PSYCHOLOGIČKA: DETI BY NEMALI BYŤ VYNECHANÉ Z DEBÁT O...12. 08. 2022

Doc. Barbora Mesárošová z Katedry psychológie FiF UK o výskume adolescentov vyrastajúcich so súrodencom s postihnutím.

ROZPRÁVKY A SMUTNÍ KLAUNI12. 08. 2022

Blog dr. Silvie Dončevovej z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK o problémoch verejného školstva.

PSYCHOLOGIČKA: DETI BY NEMALI BYŤ VYNECHÁVANÉ Z DEBÁT O...03. 08. 2022

Doc. Barbora Mesárošová z Katedry psychológie FiF UK o adolescentoch v rodinách s postihnutými deťmi.

ŠKOLA STUDIA ACADEMICA SLOVACA PRIVÍTALA 116 CUDZINCOV Z 24...03. 08. 2022

Na FiF UK bol 1. augusta 2022 otvorený 58. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry.

TALIANSKA PRAVICA UŽ VYHRALA29. 07. 2022

Aktuálny politický vývoj v Taliansku hodnotí v komentári doc. Ivan Šuša z Katedry romanistiky FiF UK.

PREDTÝM STÁLI V RADOCH NA VLAK, KTORÝ ICH ODVEZIE Z...29. 07. 2022

Reportáž študentky Katedry žurnalistiky FiF UK Barbory Labudovej z poľského mesta Przemyśl na poľsko-ukrajinskej hranici.

V THREEME SÚ ŠIFRY, VYSVETĽOVAL SÚDU ZNALEC Z FILOZOFICKEJ...15. 07. 2022

Na súdnom pojednávaní vo veci vraždy Jána Kuciaka bola prednesená analýza šifrovanej komunikácie, ktorú vypracoval tím expertov z FiF UK.

PSYCHOLOGIČKA O ČIERNEJ OVCI V RODINE15. 07. 2022

O fenoméne čiernej ovce v rodine so psychologičkou doc. Danielou Čechovou z Katedry psychológie FiF UK.

PODCAST SME DEJINY: DEJINY ŽIEN NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ15. 07. 2022

S historičkou dr. Evou Škorvankovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK o ľudáckych snahách zamedziť ženám prístup k vysokoškolskému vzdelaniu.

RTVS: SILNÁ ZOSTAVA15. 07. 2022

Politologička dr. Aneta Világi z Katedry politológie FiF UK v diskusnej relácii o úlohe hlavy štátu a nových výzvach, ktorým čelí počas pandémie i vojny.

Správy od 1 do 10 z 498