Fakulta v médiách

Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z rôznych pracovísk našej fakulty pre médiá
k spoločenským otázkam a výsledkom svojho výskumu

WIENER KABARETT: SLOWAKISCHE STUDIERENDE IM...22. 05. 2023

Rozhovor v Radio Slovakia International o oživení tradície nemeckého divadla študentmi katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pod vedením...

100 JAHRE DES ERSTEN GERMANISTIK-INSTITUTS IN DER SLOWAKEI22. 05. 2023

Rozhovor s germanistom doc. Jozefom Tancerom pri príležitosti 100. výročia Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK na Radiu Slovakia...

VOJNA NA UKRAJINE A ROZVOJ NOVÝCH ORGANIZAČNÝCH FORIEM NA...10. 05. 2023

Politológ prof. Jozef Bátora o vojnách a „nevojnách“, ktoré vnášajú zmeny do praktického fungovania štátov.

SLOVINČINA V ČESKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU10. 05. 2023

Slovinská verejnoprávna televízia odvysielala reláciu Rojaki (Rodáci) s reportážou zo stretnutia českých a slovenských slovenistov, ktoré sa konalo v piatok...

ZABÚDAME, ŽE NEROVNOSŤAMI V SPOLOČNOSTI AJ ODRIEKAME...10. 05. 2023

Sociológ doc. Roman Džambazovič o tom, že o životných šanciach, prístupe k vzdelaniu a príležitostiach sa často rozhodne už pri narodení.

HOSŤ NORY GUBKOVEJ10. 05. 2023

Hosťom Rádia Slovensko bol historik prof. Roman Holec a rozprával o šľachtickom rode Friesenhof Oldenburg, ktorý žil v kaštieli v Brodzanoch.

FAUST V SLOVENSKOM ROZHLASE10. 05. 2023

Goetheho Faust s komentármi germanistu doc. Jozefa Tancera.

Etnologička Marta Botiková: „Poriadne” dievča kedysi?...28. 03. 2023

Rozhovor s prof. Martou Botikovou z Katedry etnológie FiF UK o živote žien v socializme v Československu a Maďarsku.

RODINNÉ DYNASTIE, V KTORÝCH SA PRENÁŠA POVOLANIE Z...28. 03. 2023

O výskume zameranom na mobilitu v rámci spoločenských tried rozpráva sociológ prof. Ján Sopóci z Katedry sociológie FiF UK.

FILOZOF BURAJ: NEEXISTUJE NIČ TAKÉ AKO ALTERNATÍVNA PRAVDA28. 03. 2023

Doc. Ivan Buraj z Katedry filozofie a dejín filozofie o demagógii, pravde a lži.

Správy od 1 do 10 z 525