Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia Filozofickej fakulty UK

Predsedníčka komisie
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Riadne členky komisie
prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., podpredsedníčka
PhDr. Anna Sámelová, PhD., tajomníčka
prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Náhradná členka/náhradní členovia komisie
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.
PhDr. Erika Mayerová, PhD.
doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

 

Žiadosť o vyjadrenie Etickej komisie