Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia Filozofickej fakulty UK

Predsedníčka komisie
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Riadne členky komisie
prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.
prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Náhradná členka/náhradní členovia komisie
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.
PhDr. Erika Mayerová, PhD.
doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.