Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Dano Madarás
vedúci študijného oddelenia
e-mail: dano.madaras(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131324
miestnosť: 131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Matúš Hajdúch
referent
e-mail: matus.hajduch(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131312
miestnosť: 130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: referát pre kreditový systém štúdia, školné. Lokálny správca akademického informačného systém

Tatiana Čabelková
referentka
e-mail: tatiana.cabelkova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131313
miestnosť: 149 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: A - Ď

Zuzana Pallayová
referentka
e-mail: zuzana.pallayova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131132
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: E - I

Helena Ravingerová
referentka
e-mail: helena.ravingerova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131329
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: J - K

Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka
e-mail: zuzana.hlubikova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131325
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: L - O

Bc. Zuzana Daňková
referentka
e-mail: zuzana.dankova(at)fphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 90131315
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: P - S

Andrea Reffeková
referentka
e-mail: andrea.reffekova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131320
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: Š - Ž

PhDr. Martin Čičilla
referent
e-mail: martin.cicilla(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 90131310
miestnosť: 147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: štipendiá (aj zahraniční študenti), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov