Sekretariát dekana a sekretariát prodekanov (SD) (SP)

Mgr. Barbora Tancerová, M.A.
E-mail: sd(at)fphil.uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1127
Telefón: + 421 2 9013 2114
miestnosť G134 (budova na Gondovej, 1. poschodie)