Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (RVDS)

PhDr. Ester Novota
Doktorandské štúdium
E-mail: ester.novotauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2122
Miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
E-mail: andrea.ligacovauniba.sk
Telefón: + 421 2  9013 2123
Miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Oľga Lane, MBA
Habilitačné a inauguračné konania, vedecká rada
E-mail: olga.laneuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2124
Miestnosť: G115/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)