Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (RVDS)

PhDr. Ester Mateášiková
Doktorandské štúdium
E-mail: ester.mateasikova(at)uniba.sk
Tel.: + 421 2 9013 2122
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
E-mail: andrea.ligacova(at)uniba.sk
Tel.: + 421 2  9013 2123
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Oľga Bárdyová, MBA
Habilitačné a inauguračné konania, vedecká rada
E-mail: olga.bardyova(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 903 2124
Miestnosť: G115/a (Gondova, 1. poschodie)