Referát personálnej práce (RPP)

Mgr. Gabriela Baková
referentka
E-mail: gabriela.bakova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2004
Miestnosť: G115 (Gondova ulica, 1. poschodie)

Daniela  Marušincová
referentka
E-mail: rpp@fphil.uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2126
Miestnosť: G114 (Gondova ulica, 1. poschodie)