Referát personálnej práce (RPP)

Spoločný kontakt pre RPP: fif.rppuniba.sk

Oľga Lane, MBA
Poverená metodickým riadením RPP
E-mail: olga.laneuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2124
Miestnosť: G115/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mgr. Michaela Matejková
referentka E-mail: michaela.matejkovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2126
Miestnosť: G114a (Gondova ulica 2, 1. poschodie)

Sylvia Ulehlová
referentka
E-mail: sylvia.ulehlovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2006
Miestnosť: G114b (Gondova ulica 2, 1. poschodie)