Referát personálnej práce (RPP)

Spolocny kontakt pre RPP: rppfphil.uniba.sk

Daniela  Marušincová
referentka
E-mail: daniela.marusincovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2126
Miestnosť: G114a (Gondova ulica 2, 1. poschodie)

Sylvia Ulehlová
referentka
E-mail: sylvia.ulehlovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2006
Miestnosť: G114b (Gondova ulica 2, 1. poschodie)