Referát medzinárodných vzťahov (RMV)

Mgr. Mária Gajarská Kučerová, PhD.
referentka
prichádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
e-mail: fif.rmvuniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1331
fax: + 421 2 59339496
Miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
referentka
odchádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
E-mail: fif.rmvuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1331
Fax: + 421 2 5933 9496
Miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)