Referát medzinárodných vzťahov (RMV)

Mgr. Lea Daňková
referentka - odchádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
E-mail: rmv(at)fphil.uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1331
Fax: + 421 2 5933 9496
miestnosť: 115 (budova na Gondovej, 1. poschodie)