Stredisko administratívnych činností katedier (SAČK)

Mgr. Jaroslava Cedzová
administratívna pracovníčka

E-mail: jaroslava.cedzovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2150
Miestnosť: G318 (Gondova ulica 2, 3. poschodie)


Mária Daňková
administratívna pracovníčka

E-mail: maria.dankovauniba.sk
Telefón: +421 9013 2160
Miestnosť: G200 (Gondova ulica 2, 2. poschodie)


Adriana Dvořáková
administratívna pracovníčka

E-mail: adriana.dvorakovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2152
Miestnosť: G112 (Gondova ulica 2, 1. poschodie)


Mgr. Magdaléna Elzerová
administratívna pracovníčka

E-mail: magdalena.elzerovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2151
Miestnosť: G146 (Gondova ulica 2, 1. poschodie)


Jaroslava Figulová
administratívna pracovníčka

E-mail: jaroslava.figulovauniba.sk
Telefón: +421 9013 2214
Miestnosť: ST310 (Štúrova ulica 9, 3. poschodie)


Katarína Mešinová

administratívna pracovníčka

E-mail: katarina.mesinovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1418
Miestnosť: G338/A (Gondova ulica 2, 3. poschodie)


Milota Pulcová
administratívna pracovníčka

E-mail: milota.pulcovauniba.sk
Telefón: +421 9013 2088
Miestnosť: M212 (Múzejná ulica 10, 2. poschodie)


Mája Rehušová
administratívna pracovníčka

E-mail: maja.rehusovauniba.sk
Telefón: +421 9013 2180
Miestnosť: G348 (Gondova ulica 2, 3. poschodie)

<output>Katedra romanistiky</output>


Patrícia Skalošová
administratívna pracovníčka

E-mail: patricia.skalosovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1214
Miestnosť: G224 (Gondova ulica 2, 2. poschodie)


Mária Strížová
administratívna pracovníčka

E-mail: maria.strizovauniba.sk
Telefón: +421 9013 2147
Miestnosť: G250 (Gondova ulica 2, 2. poschodie)


Jarmila Strušková
administratívna pracovníčka

E-mail: jarmila.struskovauniba.sk
Telefón: +421 9013 2033
Miestnosť: S511 (Šafárikovo námestie 6, 5. poschodie)


Jana Štrbová
administratívny pracovník

E-mail: jana.strbovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2012
Miestnosť: S426 (Šafárikovo námestie 6, 4. poschodie)


Mgr. Sabína Veselková
administratívna pracovníčka

E-mail: sabina.veselkovauniba.sk
Telefón.: +421 2 9013 2065
Miestnosť: S523 (Šafárikovo námestie 6, 5. poschodie)