Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

COVID-19 a dištančná výučba na FiF UK

Školenia k MS Teams pre vyučujúcich

1. školenie organizované FiF UK: Interaktívne vyučovanie v MS Teams, ktorý sa uskutoční 25. septembra 2020, 9:00-10:30 cez MS Teams. Témou seminára bude vytváranie menších skupín v rámci online hodiny (break out rooms), manažovanie práce v skupinách, evidovanie prezencie na seminári a pod. Prihlásiť sa môžete emailom na gabriela.pleschova@uniba.sk

Online seminár Interaktívne vyučovanie v MS Teams


2. Školenie organizované UK
(od 21. do 24. septembra 2020 vždy od 16:00 do 17:30, pripojenie na školenie v stanovených časoch cez uvedený link)

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

MS Teams pre študentov (videonávod 10:38)

MS Teams pre učiteľov (videonávod 44:01)

MS Teams pre učiteľov (skrátené) (videonávod 27:36)

Možnosti výučby pomocou MS Teams (pre učiteľov) (videonávod 1:15:57)

MS Teams videotutoriály