Zaujímavé odkazy (študentské spolky)

Oficiálny kanál Filozofickej fakulty na Facebooku

•Oficiálny FB kanál FiF UK• 

Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

 

 

Zoznam študentských organizácií na FiF UK a kontakty

•Študentský klub Rusalka•

Venujeme sa rôznym aktivitám, ako sú divadelné predstavenie a prekladateľské besedy, avšak od tohto roku pracujeme aj na projekte Samyzdat, v rámci ktorého prekladáme diela súčasných ruských autorov do slovenčiny. 
Dvere máme otvorené pre všetkých kultúrychtivých, takže sa k nám neváhajte pridať!

Web, Facebook, Instagram 

 

•Cultura Nostra•

Združenie spájajúce študentov, ktoré sa snaží vytvárať príjemnejšie študentské prostredie a organizovať spoločenské akcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ako sú študentský ples alebo vianočná kapustnica. 

Facebook

 

Pod čiarou

Celofakultný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne. V časopise sa sústredíme na tieto otázky: spoločnosť - vzdelanie - kultúra.

Facebook, Instagram 

 

Perspectives

Online časopis, na tvorbe ktorého sa podieľajú študenti a pedagógovia Katedry anglistiky a amerikanistiky - zabezpečuje predmet "Mimoškolská odborná činnosť" v zimnom aj letnom semestri - v minulosti sme organizovali aj kvízy či predaj pečiva a čaju.

Web, Facebook, Instagram 

 

Občianske združenie Slovenčina

Organizujeme zaujímavé aktivity pre študentov, napr. návštevu divadelných predstavení za symbolickú cenu, organizujeme exkurzie v rámci celého Slovenska alebo Česka a diskusie s odborníkmi, napr. s prekladateľmi (úradným, umeleckým alebo odborným prekladateľom z Európskej komisie) a predovšetkým podporujeme študentov v tvorivej činnosti, a to na stránkach študentského časopisu Kulturárium, ktorý zabezpečuje predmet "Publikačná prax" na Katedre slovenského jazyka. Tento študentský časopis ponúka priestor na publikovanie vlastnej tvorby pre študentov FiF UK, a to či už poézie, prózy (kratších poviedok), alebo iných žánrov publicistiky. V časopise nájdete aj rôzne užitočné tipy pre študentov. Pridajte sa k nám, budeme radi! :-) 

Web, Facebook, Instagram

 

In-Life

Študentskú neziskovú organizáciu In-Life, ktorú nájdete na Átriakoch N77 tvoria mladí ľudia, väčšinou študenti a niekedy ľahko "post". Máme radi život, srandu, úprimnosť, slobodu, pravdu, fungujúce vzťahy a to všetko chceme žiť na max! Veríme, že v každom človeku je ukrytý veľký a jedinečný potenciál a ide iba o to odhaliť ho a rozvinúť. Vytvárame veľa príležitostí (pravidelné semináre osobnostného a duchovného rozvoja, anglické konverzácie, športove a jazykové pobyty, tvorivé dielne,...), pri ktorých sa môžeme vzájomne obohatiť a posúvať sa tak v živote ďalej. Mnohí  z nás našli počas svojich vysokoškolských štúdií osobný vzťah s Bohom, a preto naše aktivity stoja na kresťanských hodnotách, ktoré tvoria základy našej kultúry.

Web, Facebook, Instagram

 

Light FiF UK

Študentský spolok pri FiF UK, ktorý má za cieľ podnietiť diskusie o LGBT+ témach. 

Facebook

 

Preslava - spolok študentov histórie UK

Spolok Preslava si kladie za cieľ aktivizovať študentov histórie a príbuzných odborov, aj v čase mimo vyučovacieho procesu. Spolok organizuje rôzne typy podujatí, predovšetkým prednášky s diskusiou, premietanie filmov s diskusiou, moderované diskusie, ale taktiež pomáha pri organizované dňa otvorených dverí na katedrách historických vied. Podujatia sú voľne dostupné aj pre verejnosť. Svoju činnosť spolok vyvíja aj na sociálnych sieťach poskytovaním praktických informácií týkajúcich sa štúdia, ale tiež informáciami obohacujúcimi vedomosti ako sú rôzne typy databáz či zaujímavosti z histórie. 

Facebook, Instagram

 

•Actofkaa Student Theatre•

Študenti anglistiky a amerikanistiky so záujom o divadelnú činnosť. 

Web, Facebook

 

V prípade, že by ste chceli do tohto zoznamu doplniť aj Vašu študentskú organizáciu z FiF UK, kontaktujte nás, prosím.

Balíček služieb Microsoft Office prostredníctvom univerzitného e-mailu

Univerzitný e-mail Office 365 je oficiálnym spôsobom komunikácie na UK i jej Filozofickej fakulte. Dôrazne Vám ho odporúčame používať, keďže Vám naň chodia správy a oznámenia z fakulty a často i katedier. 

Navyše, e-mail ponúka množstvo výhod, ktoré Vám môžu uľahčiť štúdium, napríklad balík Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), kalendár či vlastný online priečinok na ukladanie súborov, ktoré môžete editovať priamo v prehliadači prostredníctvom Word Online (tiež Excel a Power Point). Táto služba sa tak vynikajúco hodí aj na vypracovanie skupinových zadaní a prác.

Užitočné linky

Tu nájdete odkazy na niekoľko zaujímavých študentských organizácií a projektov, do ktorých sa môžete v závislosti od Vášho zamerania zapojiť.

Študentská rada vysokých škôl

Asociácia doktorandov Slovenska

Študentské financie

AIESEC Slovensko

LEAF

Sokratov inštitút

International Association for Political Science Students