Zaujímavé odkazy (študentské spolky)

Oficiálny kanál Filozofickej fakulty na Facebooku a Instagrame

•Oficiálny FB kanál FiF UK• 

Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

•FiF UK na Instagrame• 

fif.uniba

Zoznam študentských organizácií na FiF UK a kontakty

•Študentský klub Rusalka•

Venujeme sa rôznym aktivitám, ako sú divadelné predstavenie a prekladateľské besedy, avšak od tohto roku pracujeme aj na projekte Samyzdat, v rámci ktorého prekladáme diela súčasných ruských autorov do slovenčiny. 
Dvere máme otvorené pre všetkých kultúrychtivých, takže sa k nám neváhajte pridať!

Web, Facebook, Instagram 

 

•Cultura Nostra•

Združenie spájajúce študentov, ktoré sa snaží vytvárať príjemnejšie študentské prostredie a organizovať spoločenské akcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ako sú študentský ples alebo vianočná kapustnica. 

Facebook

 

Pod čiarou

Celofakultný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne. V časopise sa sústredíme na tieto otázky: spoločnosť - vzdelanie - kultúra.

Facebook, Instagram 

 

Perspectives

Online časopis, na tvorbe ktorého sa podieľajú študenti a pedagógovia Katedry anglistiky a amerikanistiky - zabezpečuje predmet "Mimoškolská odborná činnosť" v zimnom aj letnom semestri - v minulosti sme organizovali aj kvízy či predaj pečiva a čaju.

Web, Facebook, Instagram 

 

Občianske združenie Slovenčina

Organizujeme zaujímavé aktivity pre študentov, napr. návštevu divadelných predstavení za symbolickú cenu, organizujeme exkurzie v rámci celého Slovenska alebo Česka a diskusie s odborníkmi, napr. s prekladateľmi (úradným, umeleckým alebo odborným prekladateľom z Európskej komisie) a predovšetkým podporujeme študentov v tvorivej činnosti, a to na stránkach študentského časopisu Kulturárium, ktorý zabezpečuje predmet "Publikačná prax" na Katedre slovenského jazyka. Tento študentský časopis ponúka priestor na publikovanie vlastnej tvorby pre študentov FiF UK, a to či už poézie, prózy (kratších poviedok), alebo iných žánrov publicistiky. V časopise nájdete aj rôzne užitočné tipy pre študentov. Pridajte sa k nám, budeme radi! :-) 

Web, Facebook, Instagram

 

In-Life

Študentskú neziskovú organizáciu In-Life, ktorú nájdete na Átriakoch N77 tvoria mladí ľudia, väčšinou študenti a niekedy ľahko "post". Máme radi život, srandu, úprimnosť, slobodu, pravdu, fungujúce vzťahy a to všetko chceme žiť na max! Veríme, že v každom človeku je ukrytý veľký a jedinečný potenciál a ide iba o to odhaliť ho a rozvinúť. Vytvárame veľa príležitostí (pravidelné semináre osobnostného a duchovného rozvoja, anglické konverzácie, športove a jazykové pobyty, tvorivé dielne,...), pri ktorých sa môžeme vzájomne obohatiť a posúvať sa tak v živote ďalej. Mnohí  z nás našli počas svojich vysokoškolských štúdií osobný vzťah s Bohom, a preto naše aktivity stoja na kresťanských hodnotách, ktoré tvoria základy našej kultúry.

Web, Facebook, Instagram

 

Light FiF UK

LIGHT* je študentský spolok pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Hlavným cieľom činností LIGHT*-u je vytvárať prijímajúce prostredie pre kvír študentstvo a zamestnanectvo našej univerzity. Chceme vytvoriť priestor pre inkluzivitu a rovnosť.

Víziou spolku je vytvoriť udržateľnú, hoci meniacu sa podobu spolku, ktorý je schopný ovplyvňovať a meniť prostredie nie len samotnej univerzity pre naplnenie cieľov spolku, ale aj spoločnosti ako takej. Chce tak prispievať k budovaniu hnutia, byť viditeľnou súčasťou univerzity a vysielať pozitívny signál verejnosti. Súčasťou spolkových aktivít sú pravidelné komunitné stretnutia v priestoroch Filozofickej fakulty alebo spoločných stretnutí na podujatiach zameraných na LGBTI+ komunitu a tvorba informačno-vzdelávacieho obsahu na sociálne siete.

Web, Instagram, Facebook

  

•Actofkaa Student Theatre•

Študenti anglistiky a amerikanistiky so záujom o divadelnú činnosť. 

Web, Facebook

 

• AIESEC •

AIESEC je medzinárodná organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 112 krajín sveta s cieľom posunúť ich vpred. Chceme poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj. Na Komenského Univerzite vznikla pobočka v roku 1992 a odvtedy sa neustále teší novým členom. Momentálne na našej pobočke organizujeme 2 projekty s názvom Educate Slovakia, orientovaný na rozširovanie medzi-kultúrneho porozumenia medzi žiakmi ZŠ a SŠ a projekt Growth4Youth, zameraný na poskytovanie stáží pre študentov VŠ, pričom cieľom je nadobudnutie praktických skúseností.

Web, Facebook, Instagram

 

V prípade, že by ste chceli do tohto zoznamu doplniť aj Vašu študentskú organizáciu z FiF UK, kontaktujte nás, prosím.

Balíček služieb Microsoft Office prostredníctvom univerzitného e-mailu

Univerzitný e-mail Office 365 je oficiálnym spôsobom komunikácie na UK i jej Filozofickej fakulte. Dôrazne Vám ho odporúčame používať, keďže Vám naň chodia správy a oznámenia z fakulty a často i katedier. 

Navyše, e-mail ponúka množstvo výhod, ktoré Vám môžu uľahčiť štúdium, napríklad balík Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), kalendár či vlastný online priečinok na ukladanie súborov, ktoré môžete editovať priamo v prehliadači prostredníctvom Word Online (tiež Excel a Power Point). Táto služba sa tak vynikajúco hodí aj na vypracovanie skupinových zadaní a prác.

Užitočné linky

Tu nájdete odkazy na niekoľko zaujímavých študentských organizácií a projektov, do ktorých sa môžete v závislosti od Vášho zamerania zapojiť.

Študentská rada vysokých škôl

Asociácia doktorandov Slovenska

Študentské financie

AIESEC Slovensko

LEAF

Sokratov inštitút

International Association for Political Science Students