Tandem - konverzácie v cudzích jazykoch

(ENGLISH BELOW)

Zostaň doma a spoznávaj zaujímavých ľudí! Nemožné? Nie s Tandemom!

Ako to funguje? Princíp je jednoduchý. Na tejto adrese nájdeš online dokument so zoznamom ľudí, ktorí sa chcú porozprávať v akomkoľvek cudzom jazyku. O čomkoľvek.

Sú tam ich kontakty, jazyky a aj ich úroveň, v ktorej dokážu komunikovať. Nechýba ani študijný odbor. Ak ťa niekto zaujme, napíš mu. A nezabudni do tabuľky dopísať aj seba. Dnes napíšeš niekomu ty, zajtra môže niekto osloviť teba. Spoločne sa dohodnete, kedy a na akej platforme sa stretnete. Celé je to potom už iba na vás.

Prečo sa zapojiť? Mnohým z vás sa už určite stalo, že ste sa nachádzali v kolektíve, kde sa rozprávalo v cudzom jazyku. Do diskusie ste ale nezapojili, lebo nie ste zvyknutí rozprávať. A presne na toto tu Tandem je. Zbúrajme všetky bariéry. Naučme sa to, čo sme sa doteraz nenaučili. Nikdy nie je neskoro. Cudzí jazyk je hlavne o dialógu, nielen o cvičeniach v učebnici. Preto spoznajme nových a zaujímavých ľudí. Dokonca aj cez túto pandémiu!  Učme sa navzájom jeden od druhého. A spoločne si vycibrime naše jazyky! 

Tvoja jazyková úroveň nie je rozhodujúca. Tandem je skvelá príležitosť pre všetkých. Od A1 až po C2. Na to, aby Tandem fungoval, je dôležité, aby nás v tom zozname bolo čo najviac. Tak to spoločne rozbehnime. 


Tandem ti prináša Študentská časť Akademického senátu FiF UK, ale je otvorený všetkým študentom z celého sveta. 

PRIHLÁS SA TU

 

English version:

Stay home and meet interesting people! Sounds impossible? Not with Tandem!

How does it work? It is very simple. Here you can find online document with a list of people who want to practise different foreign languages. You can talk about anything you want!

There is also their contact information, the level at which they speak a foreign language, and their study combination. If someone seems interesting to you, do not hesitate and contact them! And do not forget to add your own name! Today you contact someone, and tomorrow someone else might message you. Together you agree when and on which platform you will meet and then it’s all up to you!

Why join us? Many of us have experienced being part of a collective, where foreign languages were spoken. However, we did not join the conversation, because we are not used to talk in other language. And that is exactly what Tandem is for. Let’s break the barriers and learn something that we haven’t learned yet. It’s never too late! The most important part of learning languages is conversation, not the exercises in the textbook. Therefore, lets meet new and interesting people. Even during the pandemic! Let’s learn from each other and polish our language skills! 

Your language level is not decisive. Tandem is a great opportunity for everyone from A1 to C2. In order for Tandem to work it is important that there are as many of us on that list as possible. So let’s start together! 

 

The Tandem is brought to you by the Student Section of the Academic Senate of the Faculty of Arts, CU, but it is open to all students from all over the world. 

JOIN HERE