Správy zo zasadnutí

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

 

Správa zo zasadnutí ŠČ AS a AS FiF z dňa 10.12.2019

Správa zo zasadnutí ŠČ AS z dňa 4.11.2019 a 12.11.2019 

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 17.6.2019.

Správa z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutiach AS FiF UK dňa 29.4.2019 a 6.5.2019.

Správa z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na mimoriadnom zasadnutí AS FiF UK dňa 17.04.2019.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 18.2.2019.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 18.12.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 26.11.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 7.11.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 15.10.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 21.06.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 23.04.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 16.3.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 22.01.2018.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 19.12.2017.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 20.11.2017.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 16.10.2017.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 26.6.2017.

Správa z mimoriadneho zasadnutia ŠČ AS a AS FiF UK dňa 8.6.2017.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK dňa 11.5.2017.

Správa ŠČ AS zo zasadnutia AS FiF UK dňa 3.4.2017.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 14.3.2017 a z účasti senátoriek a senátorov ŠČ AS na Konvente UK dňa 22.3.2017.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 8.12.2016 a AS FiF UK v dňoch 28.11.2016 a 12.12.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 3.11.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 13.10.2016 a AS FiF UK dňa 17.10.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a AS FiF UK dňa 27.6.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS a AS FiF UK dňa 18.4.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 15.3.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 24.2.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 13.1.2016.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 2.12.2015.

Správa ŠČ AS zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23.11.2015.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 4.11.2015.

Správa zo zasadnutia ŠČ AS dňa 26.10.2015.