Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Komisie

Disciplinárna komisia

Členovia:

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Mgr. Martin Bača, PhD.

Max Steuer, M.A.

 

 

 

Ekonomická komisia

Členovia

Mgr. Pavol Baboš, Msc., PhD.

Mgr. Eva Benková, PhD.

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Mgr. Silvia Vertanová, PhD.

Max Steuer, M.A.

 

 

Legislatívna komisia

Členovia

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

 

 

 

Štúdijná komisia

Členovia

Mgr. Martin Bača, PhD.

Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Mgr. Slavomíra Krištofová

PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Mgr. Silvia Vertanová, PhD. (predseda komisie)

Volebná komisia

Členovia

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. (predseda komisie)

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Bc. Šimon Kotvas