Komisie

Disciplinárna komisia

Členovia:

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. (predsedníčka komisie)

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Mgr. Lucia Chudá

Mgr. Barbora Hurtuková

Ivana Lehocká

 

 

 

Ekonomická komisia

Členovia

Mgr. Pavol Baboš, Msc., PhD.

Mgr. Eva Benková, PhD.

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Mgr. Silvia Vertanová, PhD.

Mgr. Barbora Hurtuková

Bc. Nina Vlhová

 

 

Legislatívna komisia

Členovia

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

Adam Kubinec

 

 

 

Štúdijná komisia

Členovia

Mgr. Martin Bača, PhD.

Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Mgr. Slavomíra Krištofová

Adam Kubinec

PhDr. Vladimír Marko, PhD.

doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Mgr. Silvia Vertanová, PhD. (predsedníčka komisie)

Bc. Nina Vlhová

Volebná komisia

Členovia

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. (predseda komisie)

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Bc. Šimon Kotvas

Bc. Patrícia Voľanská

Bc. Nina Vlhová