Kandidáti

Volebný obvod č. 1 - Mgr. Peter Barrer, PhD., Mgr. Pavol Štubňa, PhD., Mgr. Silvia Vertanová, PhD., Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

 

Volebný obvod č. 2 - PhDr. Ladislav Sabela, CSc., Mgr. Petra Stoláriková, PhD., PhDr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

 

Volebný obvod č. 3 - Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., Doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., Mgr. Ildikó Hizsnayiová, PhD.

 

Volebný obvod č. 4 - Mgr. Lukáš Rybár, PhD. (tézy + CV), Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Eva Benková, PhD., Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

 

Volebný obvod č. 5 - Mgr. Peter Kubínyi, PhD., Doc. Daniel Klimovský, PhD. (tézy + CV), 

Kandidáti do doplňujúcich volieb zamestnaneckej časti AS FiF UK:

 

Volebný obvod č. 3 - PhDr. Jana Bakytová, PhD., Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.,

 

Volebný obvod č. 5 - doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Mgr. Pavol Baboš, PhD.