Štipendiá a granty

Študenti a študentky majú možnosť uchádzať sa aj o ďalšie možnosti výmenného štúdia v zahraničí. Tu ponúkame informácie, kde a ako získať základné vedomosti o takýchto príležitostiach. V prípade programov CEEPUS, kontaktuje vašich pedagógov na katedrách, keďže ich realizujú jednotlivé pracoviská.