Vyhľadávanie zamestnancov

PhDr. Ľudmila Žigová

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Kristína Žilinčárová

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
sekretárka, sekretár

Mgr. Pavol Žilinčík

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dPO, denný)
Publikačná činnosť

Milan Živický

Filozofická fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vrátnik