Vyhľadávanie zamestnancov

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 632
Miestnosť
M214
Publikačná činnosť

Daniel Madarás

Filozofická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telefón
02/593 39 324
Miestnosť
G131

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 468
Miestnosť
G216
Publikačná činnosť

Martin Pečuk

Filozofická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií
vedúci zamestnanec výpočtového útvaru, i
Telefón
02/593 39 327
Miestnosť
G143

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PhDr. Eva Petrovičová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
Telefón
02/592 44 451
Miestnosť
M307
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 432
Miestnosť
Š405
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Sedová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 264
Miestnosť
M313