Vyhľadávanie zamestnancov

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 420
Miestnosť
G300/b
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 210
Miestnosť
Š428
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 708
Miestnosť
ŠT225
Publikačná činnosť

JUDr. Pavel Horváth

Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UK
tajomník spoločnosti
Telefón
02/593 39 332
Miestnosť
G135

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 221
Miestnosť
512/a
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra dejín výtvarného umenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 283
Miestnosť
G322
Publikačná činnosť

Mgr. Bronislava Kotysová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 197
Miestnosť
M311

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 743
Miestnosť
Št.104
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 466
Miestnosť
G205

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 223
Miestnosť
G108A
Poznámka
Konzultačné hodiny (LS 2017/2018): STREDA 11.00-12.00 alebo podľa dohody
Publikačná činnosť