Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Jana Belišová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2050

prof. Mgr. Janka Benická PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2047
02/592 44 687
S523

Mgr. Peter Benka PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Eva Benková PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2010
02/592 44 321
02/592 44 324
Š403

Mgr. Jana Benková Marcelliová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2365

Mgr. Katarína Beňová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra dejín výtvar. umenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2165

Vojtěch Bertók

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie prevádzky
kurič v plynovej kotolni

Vojtěch Bertók

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie prevádzky
upratovačka

Mgr. Lukáš Bielik PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2046
02/593 39 320
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná