Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Jana Belišová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. Mgr. Janka Benická PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2047
02/592 44 687
S523

Mgr. Peter Benka PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Eva Benková PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2010
02/592 44 321
02/592 44 324
Š403

Mgr. Jana Benková Marcelliová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
Zamestnanec
+421 2 9013 2365

Mgr. Katarína Beňová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra dejín výtvar. umenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2165

Vojtěch Bertók

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie prevádzky
kurič v plynovej kotolni

Vojtěch Bertók

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie prevádzky
upratovačka

Mgr. Lukáš Bielik PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2046
02/593 39 320

M. Phil. Vladimír Bilčík PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2092
02/592 44 632
M214
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná