Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Los eslavismos en espaňol / Bohdan Ulašin
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 2. ABB Etymologické dublety v španielčine / Bohdan Ulašin
  In: Dynamika foriem významu v románskych jazykoch [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2553-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 7-82 [CD-ROM]
 3. ADE Los prefijos negativos en espaňol y en eslovaco un estudio contrastivo / Bohdan Ulašin
  In: Studia romanistica. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 155-165
 4. ADE Etymologické dublety v španielčine a slovenčine / Bohdan Ulašin
  In: Časopis pro moderní filologii. - Roč. 98, č. 2 (2016), s. 254-267
 5. ADF Apelativización de marcas comerciales diferencias eslovaco-espaňolas / Bohdan Ulašin
  In: Lingua et vita. - Roč. 5, č. 10 (2016), s. 28-34
 6. ADF Prejuicios étnicos en espanol análisis léxico-semántico del uso secundario de los etnónimos francés, moro y judío / Bohdan Ulašin
  In: Lingua et vita. - Roč. 5, č. 9 (2016), s. 42-46
 7. AEC Eslovaquismos y bohemismos en espanol / Bohdan Ulašin
  In: Eslavística Complutense, 11. - Madrid : Universidad Complutense, 2011. - S. 73-83
 8. AEC Los eslavismos en espaňol según su frecuencia de uso / Bohdan Ulašin
  In: Variación, contraste, circulación : perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual. - ISBN 978-83-229-3427-2. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2014. - S. 203-213
 9. AEC Breve esbozo de los procesos de asimilación de los eslavismos al castellano / Bohdan Ulašin
  In: Eslavística Complutense, 12. - Madrid : Universidad Complutense, 2012. - S. 117-125
 10. AEC Préstamos en el argot espaňol / Bohdan Ulašin
  In: Romanistické studie č. 6. - ISBN 80-7368-163-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 117-129
 11. AEC El cruce léxico en epaňol / Bohdan Ulašin
  In: AUC Philologica 3, Romanistica Pragensia. - Praha : Karlova univerzita, 2016. - S. 163-182
 12. AEC Anglicismos léxicos en espaňol y en eslovaco un estudio contrastivo / Bohdan Ulašin
  In: Verba hispanica 23. - ISSN 0353-9660. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - S. 163-178
 13. AED La huella léxica del eslovaco en espaňol el caso de los nombres propios / Bohdan Ulašin
  In: Quo vadis, romanística. - ISBN 978-80-223-3731-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 252-262
 14. AED Úskalia prekladu viacslovných pomenovaní (Adj + N) do španielčiny / Bohdan Ulašin
  In: Philologica 68 : studia romanistica. - ISBN 978-80-223-3256-9. - Bratislava : UK, 2012. - S. 153-161
 15. AED Elementos característicos de la morfosintaxis coloquial / Bohdan Ulašin
  In: Philologia 21, suppl. 2. - ISBN 978-80-223-3017-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 216-224
 16. AED Procesos morfológicos de la formación de palabras univerbales en el argot espaňol de Espaňa / Bohdan Ulašin
  In: Philologica 63 : studia romanistica. - ISBN 978-80-223-2384-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 112-137
 17. AEE Realidad moderna y su reflejo en el argot del espanol europeo / Bohdan Ulašin
  In: Romanica Olomucensia 18 : grandeur et décadencia de la parole au XXIe siécle. - ISBN 978-80-244-1820-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 297-303
 18. AEF Creación semántica en el argot / Bohdan Ulašin
  In: Michael Metzelin : von Bukarest bis Santiago de Chile. - ISBN 978-80-89137-40-4. - Bratislava : AnaPress, 2008. - S. 179-188
 19. AEF Pronunciación y ortografía de argot del espaňol europeo / Bohdan Ulašin
  In: Homenaje a Ladislav Trup. - ISBN 978-80-89137-39-8. - Bratislava : AnaPress, 2008. - S. 173-180
 20. AFC Consecución temporal posibilidades de jugar / Bohdan Ulašin
  In: Verba Hispanica. - ISBN 978-961-237-542-3. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - S. 365-374
 21. AFC Sinonimia en el registro coloquial / Bohdan Ulašin
  In: Omul şi mitul. - Suceava : Universitatea Ştefan cel Mare, 2009. - S. 337-344
 22. AFC Eslavismos en el argot del espanol europeo / Bohdan Ulašin
  In: Setkání hispanistů = Encuentro de Hispanistas Brno 2012. - ISBN 978-80-210-6657-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 145-151
 23. AFD Adaptación de los anglicismos al espaňol y al eslovaco / Bohdan Ulašin
  In: Actas del 18 Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971962-1-9. - Bratislava : AnaPress, 2015. - S. 90-96 [CD-ROM]
 24. AFD Lenguaje poético y coloquial - (des)igualdad? / Bohdan Ulašin
  In: El lenguaje poético castellano y románico. - ISBN 80-89137-02-4. - Bratislava : AnaPress, 2004. - S. 157-163
 25. AFD Comparaciones y refranes en el espaňol coloquial / Bohdan Ulašin
  In: 8 encuentro de profesores de Espaňol de Eslovaquia. - ISBN 80-89137-07-5. - Bratislava : AnaPress, 2004. - S. 109-140
 26. AFD Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku / Pavol Maliniak, Bohdan Ulašin
  In: Pohanstvo a kresťanstvo. - ISBN 80-89027-12-1. - Bratislava : Chronos, 2004. - S. 235-246
 27. AFD Mecanismos de creación léxica en el espaňol actual / Bohdan Ulašin
  In: Actas del 17 Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971962-0-2. - Bratislava : Embajada de Espaňa en Eslovaquia, 2014. - S. 39-44 [CD-ROM]
 28. AFD Clasificación del estilo coloquial / Bohdan Ulašin
  In: Studia romanistica Beliana [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8083-858-4. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 467-475 [CD-ROM]
 29. AFD Los dobletes en espaňol / Bohdan Ulašin
  In: 12 Encuentro de profesores de Espaňol de Eslovaquia. - ISBN 978-80-89137-42-8. - Bratislava : Anapress, 2008. - S. 113-118
 30. AFD Los préstamos de las lenguas eslavas al espaňol en los últimos veinte aňos / Bohdan Ulašin
  In: Nuevas teorías, modelos y su aplicación en lingüística, literatura, traductología y didáctica en los últimos 20 aňos. - ISBN 978-80-89137-76-3. - Bratislava : AnaPress, 2011. - S. 325-337
 31. AFD Adquisición del léxico - la importancia del contexto / Bohdan Ulašin
  In: Tendencias de la hispanística actual en Eslovaquia : Actas del XV encuentro de profesores de espaňol de eslovaquia. - ISBN 978-80-89137-75-6. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, 2011. - S. 131-134
 32. AFD Algunos comentarios acerca de las diferencias de género en los sustantivos espaňoles y eslovacos / Bohdan Ulašin
  In: Actas del 19 Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971962-3-3. - Bratislava : AnaPress, 2016. - S. 77-84 [CD-ROM]
 33. AFD Fuentes para la formación de nuevas expresiones coloquiales / Bohdan Ulašin
  In: Dni románskych štúdií = Jornadas de estudios románicos. Seccióne de hispanística, Tomo 2 : linguística. - ISBN 978-80-89137-53-4. - Bratislava : AnaPress, 2009. - S. 315-325
 34. AFD Funciones del registro coloquialy y mecanismos lingüísticos para realizarlas / Bohdan Ulašin
  In: 11 Encuentro de profesores de Espaňol de Eslovaquia. - ISBN 978-80-89137-32-9. - Bratislava : AnaPress, 2007. - S. 107-128
 35. BCI Španielčina pre samoukov / Bohdan Ulašin
  Bratislava : Eastone books, 2009
 36. BED Sacando colores al espaňol / Bohdan Ulašin
  In: 9 Encuentro de profesores de Espaňol de Eslovaquia. - ISBN 80-89137-11-3. - Bratislava : AnaPress, 2005. - S. 109-140
 37. BEE Comentarios y concordancias con el catálogo universal de tipos cuentísticos / Bohdan Ulašin
  In: Cuentos eslovacos de tradición oral. - ISBN 978-84-940504-0-4. - Madrid : Xorki, 2012. - S. 228-239
 38. BEE La obra de Pavol Dobšinský en el contexto de su época / Bohdan Ulašin
  In: Cuentos eslovacos de tradición oral. - ISBN 978-84-940504-0-4. - Madrid : Xorki, 2012. - S. 221-227
 39. BEE Los escollos en la traducción de las onomatopeyas del español al eslovaco / Bohdan Ulašin
  In: Acta del congreso Las palabras (des)atadas : (Encuentro de hispanistas 2015) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-16594-53-5. - Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016. - S. 18-27 [online]
 40. BEF Asimetría semántico-formal entre el espanol y el eslovaco / Bohdan Ulašin
  In: Actas del 16 encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia [elektronický zdroj]. - Madrid : Ministerio de educación, cultura y deporte, 2013. - S. 17-21 [CD-ROM]
 41. CAA Cuentos eslovacos de tradición oral / edición y traducción Valeria Kovachova Rivera de Rosales ... [et al.]
  Madrid : Xorki, 2012
 42. CEC La montana encantada / prekl. Bohdan Ulašin
  In: Las historias de misterio en Europa = Mystery stories of Europe. - ISBN 978-84-616-3758-4. - Guadalajara : [s.n.], 2012. - S. 90-98
 43. CEC Ľubka y el rey de los metales / prekl. Bohdan Ulašin
  In: Las historias de misterio en Europa = Mystery stories of Europe. - ISBN 978-84-616-3758-4. - Guadalajara : [s.n.], 2012. - S. 100-106
 44. DAI Registro coloquial del espaňol peninsular contemporáneo / Bohdan Ulašin
  Bratislava : [s.n.], 2006
 45. EDI Stehlík, Petr: Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol / Bohdan Ulašin
  In: Cizí jazyky. - Roč. 56, č. 4 (2012/2013), s. 51-52
 46. EDI Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado (Ed.): Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos (Folklórne tradície v kultúre slovanských národov) / Bohdan Ulašin
  In: Slovenský národopis. - Roč. 59, č. 2 (2011), s. 237-240
 47. EDJ Odklínal rozprávky / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Rodná diva. - Č. 8 (2005), s. 18
 48. EDJ Mesiace u Slovanov / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Slovanská vzájomnosť. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 26-29
 49. EDJ Citáty slávnych v španielčine / Bohdan Ulašin
  In: Študentská vedecká konferencia 2001/2002. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 32-37
 50. EDJ Hurban o duchu a vedomestve / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Diva. - Č. 5 (2002), s. 18
 51. EDJ Nehaňte Velislava / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Rodná diva. - Č. 6 (2003), s. 18
 52. EDJ Kde si, Junák slobody? / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Rodná diva. - Č. 7 (2004), s. 18
 53. EDJ Jar / Bohdan Ulašin
  In: Národný kalendár 2005. - ISBN 80-969221-4-9. - Martin : Matica slovenská, 2004. - S. 39-40
 54. EDJ Leto / Bohdan Ulašin
  In: Národný kalendár 2005. - ISBN 80-969221-4-9. - Martin : Matica slovenská, 2004. - S. 86-87
 55. EDJ Zima / Bohdan Ulašin
  In: Národný kalendár 2005. - ISBN 80-969221-4-9. - Martin : Matica slovenská, 2004. - S. 176-177
 56. EDJ Jeseň / Bohdan Ulašin
  In: Národný kalendár 2005. - ISBN 80-969221-4-9. - Martin : Matica slovenská, 2004. - S. 131-132
 57. FAI Lecturas sobre América Latina / ed. Jana Lenghardtová ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2006
 58. FAI Quo vadis, romanística? / ed. Bohdan Ulašin
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 59. FAI Nuevas teorías, modelos y su aplicación en lingüística, literatura, traductología y didáctica en los últimos 20 aňos / ed. Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová
  Bratislava : AnaPress, 2011
 60. FAI Dni románskych štúdií = Jornadas de estudios románicos, Bratislava 2008. Seccióne de hispanística ACTAS. Tomo I : literatura / ed. Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová
  Bratislava : AnaPress, 2009
 61. FAI Dni románskych štúdií = Jornadas de estudios románicos, Bratislava 2008. Seccióne de hispanística ACTAS. Tomo 2 : linguística / ed. Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová
  Bratislava : AnaPress, 2009
 62. FAI Dynamika foriem významu v románskych jazykoch / ed. Ján Taraba, Bohdan Ulašin
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 63. GII Jazyka dar zveril nám Boh / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Rodná diva. - Č. 8 (2005), s. 9
 64. GII Videné zo Slovenska? / Bohdan Dobroslav Ulašin
  In: Život. - Roč. 43, č. 10 (2001), s. 15