Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. BEF Ústredná knižnica ako súčasť a informačné pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského / Eva Petrovičová
  In: Bibliografický zborník 1996-1997. - ISBN 80-7090-509-3. - Martin : Matica slovenská, 2000. - S. 295-297
 2. EDI Spracovanie publikačnej činnosti / Eva Petrovičová
  In: Academia. - 9 (1998) 3, 49
 3. EDI Evidencia publikačnej činnosti / Eva Petrovičová
  In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. 5, č. 10-12 (1998), s. 18
 4. EDI Publikačná činnosť / Eva Petrovičová
  In: Knižnice a informácie. - 31 (1999) 1, 13
 5. EDI Nové vydanie praktickej príručky / Eva Petrovičová
  In: Knižná revue. - 9 (1999) 6, 3
 6. FAI Výberová bibliografia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : K 75. výročiu založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. / zost. Eva Petrovičová, Daniela Gondová
  Bratislava : STIMUL, 1996
 7. FAI Bibliografia : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1996. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 1997
 8. FAI Bibliografia : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1997. / zost. Eva Petrovičová, Daniela Gondová
  Bratislava : STIMUL, 1998
 9. FAI Bibliografia '98 : Publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1998. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 1999
 10. FAI Bibliografia 2004 : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 2004. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 2005
 11. FAI Bibliografia 2001 : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 2001. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 2002
 12. FAI Bibliografia 2003 : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 2003. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 2004
 13. FAI Bibliografia '99 : Publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1999. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 2000
 14. FAI Bibliografia 2000 : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 2000. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 2001
 15. FAI Bibliografia 2002 : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 2002. / zost. Eva Petrovičová
  Bratislava : STIMUL, 2003
 16. GII Informačné služby Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK / Eva Petrovičová
  In: Knižnice a informácie. - 27 (1995) 2, 65-66
 17. GII Virtuálna knižnica Univerzity Komenského prístup k databázam / Daniela Gondová, Eva Petrovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 46, č. 3 (1999), s. 7