Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Život stredovekého textu : o tzv. Metodovom kánone sv. Dimitrovi Solúnskemu. / Ľubor Matejko
  Bratislava : QM, 2004
 2. ACB Ruská literatúra 18.-21. storočia / Anton Eliáš ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 2013
 3. ADE V. Jagič i načala issledovanija slavjanskoj gimnografii / Ľubor Matejko
  In: Vestnik Karagandinskogo universiteta : Filologija. - Č. 2 (70) (2013), s. 61-64
 4. ADE Poznámky o najstaršej cyrilskej rukopisnej pamiatke zo Slovenska / Ľubor Matejko
  In: Slavia. - Roč. 78, č. 3-4 (2009), s. 407-411
 5. ADE Slavianskaja gimnografija nepočatyj kraj i neožidannyje otkrytija / Ľubor Matejko
  In: Opera Slavica. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 1-11
 6. ADE Ot mogly ľutyja i neveždestvie očisti ny / Ľubor Matejko
  In: Slavia. - Roč. 70, č. 3 (2001), s. 383-403
 7. ADE Obraz Rossiji v Slovakiji stereotipy i sovremennaja političeskaja metafora v SMI / Ľubor Matejko, Nina Cingerová
  In: Vestnik Karagandinskogo universiteta : Filologija. - Č. 2 (74) (2014), s. 123-127
 8. ADF K určeniu, interpretácii a datovaniu Ostrožnických zlomkov / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 30, č. 1 (1995), s. 4-15
 9. ADF Post-Soviet literatures and the Soviet metanarrative / Ľubor Matejko
  In: Eastern Partnership literary review. - Roč. 3, č. 1-2 (2016), s. 15-21
 10. AEC Veda a ideológia prípad N.O. Losského / Ľubor Matejko
  In: Die slavischen Grenzen Mitteleuropas : Festschrift für Sergio Bonazza. - ISBN 978-3-86688-036-8. - München : Otto Sagner, 2008. - S. 121-130
 11. AEC Boľševik so skipetrom / Ľubor Matejko, Nina Cingerová
  In: Obraz Rossiji s centraľno-jevropejskim akcentom. - ISBN 978-963-7730-56-6. - Budapest : Russica Pannonica, 2010. - S. 63-72
 12. AEC Kňaz, kraľ, cesar / Ľubor Matejko
  In: Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. - ISBN 978-3-86688-066-5. - München : Sagner, 2009. - S. 267-272
 13. AEC N.O. Losskij i teni slovackoj nauki / Ľubor Matejko
  In: Mify, stereotipy, obrazy: vosprijatie Rossii v Slovakii. - ISBN 978-5-94808-565-4. - Joškar Ola : Marijskij gosudarstvennyj universitet, 2010. - S. 66-78
 14. AED Dokazujú indície spojené s kultom sv. Dimitra cyrilometodskú tradíciu na Slovensku? / Ľubor Matejko
  In: Jubilejný zborník na počesť prof. Pavla Šimu. - ISBN 978-80-8105-351-1. - Trnava : UCM, 2012. - S. 42-46
 15. AED Vedecké dielo exilového slavistu Michala Lacka / Štefan Švagrovský, Ľubor Matejko
  In: Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae : Jazykovedný zborník 12. Literárnovedný zborník 11. Rossica Slovaca 1. - ISBN 80-08-02027-X. - Bratislava : SPN, 1992. - S. 183-188
 16. AED Staršie ruské dejiny v novšej slovenskej historiografii / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 1-2/2003. - Bratislava : SDK SVE, 2003. - S. 1-23
 17. AED N.O. Losskij a jeho filozofické dielo na Slovensku / Ľubor Matejko
  In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae : Jazykovedný zborník 12. Literárnovedný zborník 11. Rossica Slovaca 1. - ISBN 80-08-02027-X. - Bratislava : SPN, 1992. - S. 265-272
 18. AED Zamlčané sklamania Jura Ribaya / Ľubor Matejko
  In: Philologica 71. - ISBN 978-80-223-3559-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 237-243
 19. AED Niekoľko poznámok k náhrobnému nápisu kniežaťa Presiana v Michalovciach / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 2/1992. - Bratislava : SAP, 1993. - S. 136-147
 20. AED Pohľady do staršej slovanskej hymnografie / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 1/1994. - ISBN 80-85665-57-3. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 8-19
 21. AED Sakrálne objekty a ich patrocíniá vo východoslovanských letopisoch / Ľubor Matejko
  In: Acta Universitatis Mathiae Belii : Rossica Slovaca 4. - ISBN 80-88825-51-2. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996. - S. 74-77
 22. AED Kult sv. Dimitra Solúnskeho v tradícii cirkevnoslovanského písomníctva / Ľubor Matejko
  In: Slovensko a európsky juhovýchod. - ISBN 80-967391-4-X. - Bratislava : September, 1999. - S. 75-83
 23. AED O "starobylom nápise" z Kremnice / Ľubor Matejko
  In: Philologica 67. - ISBN 978-80-223-2967-5. - Bratislava : UK, 2011. - S. 215-218
 24. AED A.V. Isačenko a slovenská veda v rokoch 1945-1955 / Ľubor Matejko
  In: Florilegium in honorem Alexandri Isačenko: ad iubilaeum centenarium oblatum. - ISBN 978-80-969080-7-3. - Bratislava : Coolart, 2011. - S. 30-34
 25. AED Život a dielo profesora Michala Lacka / Štefan Švagrovský, Ľubor Matejko
  In: Studia Academica Slovaca 20. - ISBN 80-05-00953-4. - Bratislava : Alfa, 1991. - S. 313-324
 26. AED K možnostiam bádania o cirkevnoslovanských rukopisoch na Slovensku / Ľubor Matejko
  In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Studia Philologica 4 : Rossica Slovaca 5. - ISBN 80-88697-37-9. - Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996. - S. 70-74
 27. AED Nikolaj O. Losskij a slovenská veda / Ľubor Matejko
  In: Mýtus, stereotyp, obraz : Rusko v slovenských dejinách a kultúre. - ISBN 978-80-970376-1-1. - Bratislava : Pro Historia, 2011. - S. 68-78
 28. AED Slovo a tón v gréckych liturgických hymnoch a v ich slovanských prekladoch / Ľubor Matejko
  In: Philologica 64 : ruská literatúra v súčasnej literárnovednej reflexii. - ISBN 978-80-223-2496-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 201-205
 29. AEE K voprosu ob obrazce Kanona sv. Archangelu Michailu Konstantina Preslavskogo / Ľubor Matejko
  In: Penie malo Georgiu. - ISBN 978-954-91538-8-0. - Sofija : Izd. Bojan Penev, 2010. - S. 67-74
 30. AFC I.I. Sreznevskij i slovaki / Ľubor Matejko
  In: Nasledije akademika I.I. Sreznevskogo i slavianskij mir: jazyki, kuľtura, obrazovanije. - ISBN 978-5-88006-740-4. - Riazaň : RGU im. S.A. Jesenina, 2012. - S. 60-61
 31. AFC Kanon sv. apostolu Andreju i slavianskaja gimnografija k voprosu o vtoroj pesni v slavianskich kanonach) / Ľubor Matejko
  In: Sveti Naum Ochridski i slovenskata duchovna, kulturna i pismena tradicija. - ISBN 978-9989-43-297-2. - Skopje: Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", 2011. - S. 143-146
 32. AFC O ježe pesni tkati / Ľubor Matejko
  In: Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové. - ISBN 80-7050-449-8. - Praha : Národní knihovna ČR, 2004. - S. 89-99
 33. AFC Irmosy v slavianskich minejach 11-14 vekov / Ľubor Matejko
  In: Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. - ISBN 978-3-506-76429-4. - Paderborn : Verl. F. Schöningh, 2007. - S. 27-49
 34. AFC Centraľnaja Jevropa 25 let posle padenija totalitarnych režimov / Ľubor Matejko
  In: Ukraina i svit u treťjomu tisiačolitti : političnij, ekonomičnij, pravovij ta kuľturnij vimiri, čast. 1. - ISBN 978-617-7178-83-4. - Odesa : DVNZ, 2015. - S. 29-31
 35. AFC Iz nabľudenij nad tnz. Mefodievym Kanonom sv. Dimitriju Solunskomu / Ľubor Matejko
  In: Cyril and Methodius : Byzantium and the world of the Slavs. - ISBN 978-618-81018-1-4. - Thessaloniki : Thessprint A.E., 2015. - S. 543-549
 36. AFC The cult of St. Demetrius of Thessalonica in the church Slavonic literary tradition / Ľubor Matejko
  In: Thessaloniki Magna Moravia. - ISBN 960-85959-3-2. - Thessaloniki : Hellenic association for Slavic studies, 1999. - S. 217-224
 37. AFC Voprosy issledovanija drevnejšej slavianskoj gimnografiji (Irmosy: raznočtenija i istorija teksta) / Ľubor Matejko
  In: 13. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov. - ISBN 80-968971-2-8. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2003. - S. 21-48
 38. AFC Slovenská slavistika a zánik Rakúsko-Uhorska / Ľubor Matejko
  In: Lo sviluppo della slavistica negli imperi europei = Razvitije slavianovedenija v jevropejskich imperiach. - ISBN 978-88-88176-09-3. - Verona : Universitá di Verona, 2008. - S. 61-66
 39. AFC O značeniji perepiski dľa polifoniji v istoriji slavistiki primer zabluždenij i ošibok / Ľubor Matejko
  In: Slavica litteraria. - suppl. 2 (2012), s. 117-123
 40. AFD K istoriji slavianskogo perevoda gimnov / Ľubor Matejko
  In: BraSlav 2. - ISBN 80-88870-39-9. - Bratislava : Kartprint, 2004. - S. 45-53
 41. AFD Some remarks on the interpretation of Slavonic written sources / Ľubor Matejko
  In: East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millennia. - ISBN 80-88982-67-7. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 83-87
 42. AFD Ein Zeugnis der Kontakte der Südosteuropas und der Slowakei im 11. Jahrhundert / Ľubor Matejko
  In: Stredný Dunaj a juhovýchodná Európa vo včasnom stredoveku (6.-12. storočie). - ISBN 80-967391-0-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 35-45
 43. AFD Slavistické súvislosti historiografie / Ľubor Matejko
  In: Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 80-88676-12-6. - Bratislava : TRI Médium, 1996. - S. 16-25
 44. AFD K poézii Zlatého veku / Ľubor Matejko
  In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-16-9. - Bratislava : TRI Médium, 1998. - S. 25-31
 45. AFD Hlaholské rukopisy na Slovensku / Ľubor Matejko
  In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-18-5. - Bratislava : TRI Médium, 1999. - S. 149-153
 46. AFD Zabytyje žanry drevnerusskoj literatury / Ľubor Matejko
  In: Philologica 57 : tradície a perspektívy rusistiky. - ISBN 80-223-1808-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 361-366
 47. AFD Jernej Kopitar, Glagolita Clozianus a dejiny slavistiky / Ľubor Matejko
  In: Philologica 53. - ISBN 80-223-1610-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. - S. 125-132
 48. AFD Ot "sovetskoj literatury" k nacionaľnym literaturam na postsovetskom prostranstve slučaji Ukajiny, Belarusi i Azerbajdžana / Ľubor Matejko
  In: Literature and social change : a voyage through the history of Slavic studie. - ISBN 978-80-971479-3-8. - Bratislava : Porta Danubiana, 2017. - S. 109-121
 49. AFG Slaviane v mire buduščego jazykovaja situacija poltora stoletija posle nacionaľnogo vozroždenija / Ľubor Matejko
  In: Slavianskije jazyki i kuľtury v sovremennom mire. - ISBN 978-5-317-02749-0. - Moskva : Maks press, 2009. - S. 17
 50. AFG Kuľt sv. Dimitrija Solunskogo i jego vosprijatie v slavianskoj srede / Ľubor Matejko
  In: 12 miedzynarodowy kongres slavistów. - ISBN 83-85118-79-9. - Warszawa : Energeia, 1998. - S. 228
 51. AFH K otázke cyrilometodského dedičstva na Slovensku / Ľubor Matejko
  In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť. - Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 1999. - S. 12
 52. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 53. BAB Krátky slovník ruských spisovateľov / Oľga Kovačičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 54. BAB Praktická konverzácia slovensko-ukrajinská = Praktičnij rozmovnik slovacko-ukrajinskij / Ľubor Matejko
  Bratislava : Buvik, 1997
 55. BAB Praktičnij rozmovnik ukrajinsko-slovackij = Praktická konverzácia ukrajinsko-slovenská / Ľubor Matejko
  Bratislava : Buvik, 1997
 56. BAB Praktická konverzace česko- ukrajinská = Praktičnij rozmovnik česko-ukrajinskij / Ľubor Matejko
  Bratislava : Buvik, 1997
 57. BAB Praktičnij rozmovnik ukrajinsko-českij = Praktická konverzace ukrajinsko-česká / Ľubor Matejko
  Bratislava : Buvik, 1997
 58. BAB Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia / Ivana Branská ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 2007
 59. BBB Historické minimum sprievodcu CR / Ľubor Matejko
  In: Sprievodca a delegát v cestovnom ruchu. - ISBN 978-80-225-2342-4. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - S. 309-353
 60. BCI Problémy vývinu slovenskej rusistiky [elektronický zdroj] : . / Ľubor Matejko
  Bratislava : STIMUL, 2014
 61. BCI Pohľady do staršej slovenskej slavistiky [elektronický zdroj] : . / Ľubor Matejko
  Bratislava : STIMUL, 2014
 62. BDE O prepodavanii russkogo jazyka i literatury v Universitete imeni Komenskogo (Bratislava) / Ľubor Matejko ... [et al.]
  In: Etnodialogi. - Č. 2 (39) (2012), s. 20-25
 63. BDF Visegrad Eastern Partnership Literary Award 2014 / Ľubor Matejko ... [et al.]
  In: Eastern Partnership literary review. - Roč. 1, č. 2 (2014), s. 5-10
 64. BDF Stone dreams as a repentance novel / Ľubor Matejko, Patrícia Paczeltová
  In: Eastern Partnership literary review. - Roč. 2, č. 2 (2015), s. 13-17
 65. BDF Hlaholika na Slovensku zachované, znovuobjavené a nikdy nenájdené rukopisy / Ľubor Matejko
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 5 (2000), s. 30-31
 66. BDF Neznáma kapitola zo života profesora Valerija Alexandroviča Pogorielova / Ľubor Matejko, Tatiana Rymarenková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 37, č. 2 (2002), s. 155-161
 67. BDF Nad dielom cirkevného historika profesora Michala Lacka / Štefan Švagrovský, Ľubor Matejko
  In: Viera a život. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 62-67
 68. BDF Bratislavské roky ruského filozofa N.O. Losského / Ľubor Matejko
  In: Verbum. - Roč. 3, č. 3 (1992), s. 158-164
 69. BDF Kto bol N.O. Losskij významná postava (aj) slovenských dejín filozofie / Ľubor Matejko
  In: Literárny týždenník. - Roč. 4, č. 32 (1991), s. 11
 70. BDF Dôležitý objav k bulharsko-slovenským vzťahom v ranom stredoveku / Ľubor Matejko
  In: Informačný bulletin. - Č. 2 (1994), s. 1-5
 71. BDF Dve pamiatky cyrilského písomníctva na Slovensku / Ľubor Matejko
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 3 (1994), s. 2-3
 72. BEE Tradiciji i perspektivy rusistiki v Universitete im. Komenskogo v Bratislave / Ľubor Matejko
  In: Ruski jezik kao inoslovenski, kniga 1. - Beograd : Slavistično društvo Srbije, 2009. - S. 61-64
 73. BEE Slovensko-ukrajinské vzťahy a summit východného partnerstva vo Vilniuse / Ľubor Matejko
  In: Aktuaľni pitaňňa zovnišňoji politiki Ukrajini. - Odesa : Pivdennoukrajinskij nacionaľnij pedagogičnij universitet imeni K.D. Jušinskoho, 2013. - S. 21-23
 74. CAB K to nám z neba sype sneh? / Mariana Prochasko, Taras Prochasko ; prekl. Ľubor Matejko
  Bratislava : BUVIK, 2017
 75. CAB Minútka : tri príbehy. / Ihar Bakov ; prekl. Ivana Slivková, Ľubor Matejko
  Bratislava : Artforum, 2014
 76. CAB Mrázik a iné rozprávky / prekl. Ľubor Matejko
  Bratislava : Perfekt, 2008
 77. CAB Ezopove bájky / prekl. Ľubor Matejko
  Bratislava : BUVIK, 2015
 78. CKB Alexander Čekmeňov : príbehy zakliate v čase: Ukrajina 1993-2016. / aut. katalógu Ľubor Matejko
  Bratislava : Porta Danubiana, 2017
 79. DAI Počiatky slovanskej hymnografie : (k dejinám a poetike zabudnutých žánrov). / Ľubor Matejko
  Bratislava : [s.n.], 1998
 80. EAJ Mify, stereotipy, obrazy : vosprijatie Rossiji v Slovakii. / Tatiana Ivantyšinová a kol. ; prekl. Irina Dulebová ... [et al.]
  Joškar Ola : Marijskij gosudarstvennyj universitet, 2010
 81. EDI Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften der Rus´ des 12. und 13. Jahrhunderts. 1, 2, 3 / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 37, č. 1 (2002), s. 76-79
 82. EDI Vašica, J.: Literární památky epochy velkomoravské 863-885 / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 81-83
 83. EDI České dejiny ponúkané svetu / Ľubor Matejko
  In: Literárny týždenník. - Roč. 5, č. 22 (1992), s. 4-5
 84. EDI Syntéza dejín ruskej filozofie / Ľubor Matejko
  In: Filozofia. - Roč. 47, č. 9 (1992), s. 574-575
 85. EDI Thessaloniki - Magna Moravia / Ľubor Matejko
  In: Historický časopis. - Roč. 48, č. 2 (2000), s. 366-368
 86. EDI Russkije / Ľubor Matejko
  In: Historický časopis. - Roč. 48, č. 3 (2000), s. 564-565
 87. EDI Uchanova, J. V.: U istokov slavianskoj pismennosti / Ľubor Matejko
  In: Historický časopis. - Roč. 48, č. 3 (2000), s. 565
 88. EDI Rietbergen, P.: Europe / Ľubor Matejko
  In: Historický časopis. - Roč. 48, č. 4 (2000), s. 694-695
 89. EDI O ruskej exilovej literatúre / Ľubor Matejko
  In: Filozofia. - Roč. 46, č. 5 (1991), s. 503-504
 90. EDI Bowlus, R.: Die militärische Organisation des Karolingischen Südostens (791-907) / Ľubor Matejko
  In: Historický časopis. - Roč. 48, č. 4 (2000), s. 695
 91. EDI Szótár-index az óbolgár nyelv 11-12. századi orosz másolatú emlékeihez = Slovar-indeks russkoj redakcii drevnebolgarskogo jazyka konca 11- načala 12 v. 1, 2, 3/1 / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 29, č. 2 (1994), s. 178-179
 92. EDI Život sv. Konštantína Cyrila a Život sv. Metoda / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 30, č. 1 (1995), s. 69-70
 93. EDI California Slavic Studies 16. Christianity and the Eastern Slavs. Vol. 1 / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 1/1994. - ISBN 80-85665-57-3. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 78-80
 94. EDI Millennium Russiae Christianae / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 30, č. 2 (1995), s. 174-176
 95. EDI Kontexty ruskej moderny / Ľubor Matejko
  In: Bulletin ARS č. 1. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 1998. - S. 43
 96. EDI Kudělka, M. - Šimáček, Z. - Večerka, R.: Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 1/1995. - ISBN 80-88880-24-6. - Bratislava : AEP, 1998. - S. 90-91
 97. EDI Zeil, W.: Slawistik in Deutschland / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 1/1995. - ISBN 80-88880-24-6. - Bratislava : AEP, 1998. - S. 93
 98. EDI Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945 / Ľubor Matejko
  In: Slovanské štúdie 1/1995. - ISBN 80-88880-24-6. - Bratislava : AEP, 1998. - S. 87-88
 99. EDI Ruskej Chalúpke strýčka Toma zobrali šancu / Ľubor Matejko
  In: Pravda. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 39
 100. EDI Russkije i Slovaki v 19-20 vv. / Irina Dulebová, Ľubor Matejko
  In: Historický časopis. - Roč. 56, č. 2 (2008), s. 388-392
 101. EDI Slovo i kuľtura. Pamiati Iľjiča Tolstogo / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 36, č. 2 (2001), s. 179-180
 102. EDJ Jeden rok vlády Janukovyča kalendár jazykovej politiky (25. február 2010 až 25. február 2011) / Michael Moser ; prekl. Ľubor Matejko
  In: Ukrajinské identity : prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a umení. - ISBN 978-80-971479-2-1. - Bratislava : Porta Danubiana, [2015]. - S. 54-86
 103. EDJ "Ukrajinskosť", (ne)možnosť portrétu a tranzitné zóny Sergeja Bratkova / Tomáš Glanc ; prekl. Ľubor Matejko
  In: Ukrajinské identity : prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a umení. - ISBN 978-80-971479-2-1. - Bratislava : Porta Danubiana, [2015]. - S. 139-154
 104. EDJ Mentalita a politická kultúra ukrajinskej spoločnosti pred a po Majdane / Svitlana Rostecka ; prekl. Ľubor Matejko
  In: Ukrajinské identity : prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a umení. - ISBN 978-80-971479-2-1. - Bratislava : Porta Danubiana, [2015]. - S. 132-138
 105. EDJ Tragédia pod Poloninami Podkarpatská Rus v rokoch 1938/39 / Ľubor Matejko
  In: Literárny týždenník. - Roč. 4, č. 25 (1991), s. 13
 106. EDJ Z pamätí O. Losského / prekl. Ľubor Matejko
  In: Proglas. - Roč. 4, č. 1 (1993), s. 2-3
 107. EDJ Ešte k dejinám slavistiky / Ľubor Matejko
  In: Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 80-88676-12-6. - Bratislava : TRI Médium, 1996. - S. 82
 108. EDJ Staršie ruské dejiny v novšej slovenskej historiografii / Ľubor Matejko
  In: Proglas. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 34-40
 109. EDJ Šimon Ondruš (27.10.1924-8.1.2011) / Ľubor Matejko
  In: Slavia. - Roč. 80, č. 2-3 (2011), s. 358-359
 110. FAI Ukrajinské identity : prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a umení. / ed. Ľubor Matejko
  Bratislava : Porta Danubiana, [2015]
 111. FAI BraSlav 2 : zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie. / ed. Pavol Žigo, Ľubor Matejko
  Bratislava : Kartprint, 2004
 112. FAI Florilegium in honorem Alexandri Isačenko : ad iubilaeum centenarium oblatum. / ed. Anton Eliáš, Ľubor Matejko
  Bratislava : Coolart, 2011
 113. FAI Literature and social change : a voyage through the history of Slavic studies. / ed. Ľubor Matejko
  Bratislava : Porta Danubiana, 2017
 114. GII Ruská poézia v skreslení rybieho oka / Ľubor Matejko
  In: Pravda. - Roč. 22, č. 61 (2012), s. 39
 115. GII Ruská duša podľa Jerofejeva / Ľubor Matejko
  In: Pravda. - Roč. 21, č. 111 (2011), s. 32
 116. GII Za D.S. Lichačovom / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 77
 117. GII Sympózium o J. Herkeľovi / Ľubor Matejko
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 92
 118. GII Štát, ktorý žil tri dni / Ľubor Matejko
  In: Národná obroda. - Roč. 2, č. 75 (1991), s. 8-9
 119. GII Na okraj rozvoja slovanských filológií na FiF UK / Ľubor Matejko
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 4 (1997), s. 11
 120. GII Romantizmus reflektujúci a reflektovaný / Ľubor Matejko
  In: Bulletin ARS č. 1. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 1998. - S. 44
 121. GII Sugestívny bedeker po spletitých osudoch ruskej relizity / Ľubor Matejko
  In: Pravda. - Roč. 26, č. 263 (2016), s. 24
 122. GII Konec sovetskogo metanarrativa i cerkovnyj diskurs / Ľubor Matejko
  In: Ruskii vopros [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2016), nestr. [4 s.] [online]
 123. GII Zo života ruského nevoľníka / Ľubor Matejko
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 3 (2001), s. 18