Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Júlia Vrábľová

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
odborný administratívny zamestnanec kult
Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dSJ, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jakub Vrána

Filozofická fakulta UK
Doktorand (5.dAE/x, externý)

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mag. Angelika Vybiral

Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
lektor vysokej školy, univerzity

JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

Filozofická fakulta UK, APVV projekt 06K11273
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Wienk

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dPO, denný)

Mgr. Tomáš Winkler

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dET, denný)

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Filozofická fakulta UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PhDr. Marcus Zagorski, Ph.D.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Zahradník

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dML, denný)
Publikačná činnosť