Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

PhDr. Lucia Balajová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dSD/x, externý)

Bc. Mgr. Ladislav Ballek

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dSF/x, externý)

Erika Balogová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (8.dVJ, denný)

Mgr. Milan Banyár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 726
Miestnosť
Št.223
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baránková

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dAE, denný)

PhDr. Mária Baranová

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky
sekretárka, sekretár

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 225
Miestnosť
G107
Poznámka
Konzultačné hodiny: pondelok od 14.20h do 15.50h (barrer1uniba.sk)
Consultation hours: Monday from 2.20 pm to 3.50 pm (barrer1uniba.sk)
On holiday until 12 February 2018
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Barta, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Perla Bartalošová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (3.dSJ, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť