Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Bača, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/592 44 321
Miestnosť
Š403
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Bagalová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dRE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubomír Bajaník

Filozofická fakulta UK
Doktorand (3.dZU/x, externý)

Mária Bajbarová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
Telefón
02/593 39 133
Miestnosť
G124

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 373
Miestnosť
G300/a
Publikačná činnosť

PhDr. Jana Bakytová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Lucia Balajová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dSD/x, externý)

Bc. Mgr. Ladislav Ballek

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dSF/x, externý)